Matthew Verdolivo, US Davis IET Academic Technology Services

Stenålderskvinnor jagade storvilt

Utgrävningen av en 9000 år gammal jägargrav vänder upp och ned på forskarnas uppfattning om könsrollerna i stenålderns jägar-samlarsamhälle.

När forskare från University of California i USA nyligen grävde ut en 9000 år gammal grav i Anderna i Peru, fick de en stor överraskning.

Graven var rik på fint förarbetade knivar och spjutspetsar av flinta, vilket är ett tydligt tecken på att den avlidna har varit en respekterad jägare.

Förutom de värdefulla jaktvapnen hade jägare fått med sig en del av sina byten i graven.

För 9000 år sedan lades en kvinna på 17-19 år till vila i Perus berg. Med sig i graven fick hon fint förarbetade spjutspetsar, som tyder på att hon har varit jägare.

© Randy Hass et al.

Forskarna hittade ben av storvilt som hjortar och lamor tillsammans med verktyg till att slakta djuren och skrapa deras skinn.

Men det mest anmärkningsvärda var jägarens egna ben. De var slanka och lätta, vilket fick forskarna att misstänka att det kunde röra sig om en kvinna.

Tänderna avslöjade könet

Därför skickade de tänderna på en speciell undersökning kan avgöra könet utifrån proteinet amelogenin i emaljen. Och misstanken bekräftades. Storviltjägaren, som uppskattas ha avlidit vid 17-19 års ålder, var kvinna.

Storvilt i stenålderns Sydamerika, där den unga kvinnan jagade, var bland annat lamor. Det visar ben från djur som följde med henne i graven.

© Matthew Verdolivo, US Davis IET Academic Technology Services

Upptäckten avviker från den rådande bilden av jägar-samlarsamhället, i vilken det är männen som går på storviltjakt, medan kvinnorna tar hand om fredligare sysslor som att samla rötter, frukt och bär.

Uppfattningen av de fastlagda mans- och kvinnorollerna har bland annat kommit från de nuvarande jägar-samlarsamhällena i Afrika som är uppdelade på det sättet.

Totalt 24 jaktvapen och redskap hittades i den unga kvinnans grav – bland annat fint förarbetade spjutspetsar och verktyg till att stycka bytet och skrapa dess skinn.

© Randy Haas/UC Davis

För att klargöra om den kvinnliga jägaren från Peru bara var ett sällsynt undantag, utökade forskarna sina undersökningar.

De gick igenom utgrävningsrapporter från 107 stenåldersgravar utspridda över Syd- och Nordamerika, som samtliga var över 8000 år gamla.

39 procent av Amerikas stenåldersgravar med vapen till storviltjakt tillhörde kvinnor, visar ny studie.

Resultatet visade att det fanns 26 gravar med jaktvapen och att tio av dem sannolikt tillhörde kvinnor.

Granskningen var anmärkningsvärd och utmanade arkeologernas syn på könsrollerna och samhällsstrukturen på stenåldern.