SPL
Homo erectus oas Arabiska halvön

Oaser på Arabiska halvön lockade våra förfäder ur Afrika

Nya fynd visar att ett fuktigt klimat på Arabiska halvön skapade oaser som våra förfäder använde vid sina vandringar från Afrika. Resultaten avslöjar också vilken väg de tog.

Under hundratusentals år stannade våra förfäder till vid i samma oaser på Arabiska halvön efter att ha lämnat Afrika. Det visar nya fynd av stenverktyg, som har grävts ut av forskare från ett Max Planck-institut i Tyskland.

Forskarna undersökte satellitbilder av öknen i dagens Saudiarabien för att hitta fördjupningar och diken i landskapet, som under perioder med ett fuktigare klimat än vad det är i dag kan ha varit sjöar och floder.

Därefter tog de sig till de mest lovande områdena och grävde ner sig genom sanden med grävmaskiner. Särskilt ett område som heter Khall Amayshan 4 visade sig dölja överväldigande arkeologiska skatter i form av tusentals stenverktyg.

Økse, stenredskaber

Blandt de tusinder af stenværktøjer i den forhistoriske flodbred fandt forskerne 400.000 år gamle håndøkser.

© Nature

Genom att gräva igenom sandlagren kunde forskare identifiera sex perioder under de senaste 500 000 åren då ett ovanligt fuktigt klimat har förvandlat låglandet till en sjö omgiven av grönskande gräsmarker.

I fem av lagren från de våta perioderna hittade de stenverktyg som vittnar om att människor bodde vid sjöstranden för cirka 400 000, 300 000, 200 000, 100 000 och 55 000 år sedan.

Människor och djur följdes åt

Forskarna hittade inga fossil av mänskliga ben, men skikten var rika på fossil från stora djur som flodhästar, elefanter och strutsar. Fossilen visar att inte bara människor utan även djur migrerade från Afrika och fann ett nytt liv vid de arabiska oaserna.

De äldsta stenverktygen, som är mellan 300 000 och 400 000 år gamla, är förmodligen gjorda av den tidiga människoarten Homo erectus, som var den första som emigrerade från Afrika. De senare verktygen, från perioderna för mellan 100 000 och 200 000 år sedan, har bearbetats mer noggrant och forskare tillskriver dem därför vår egen art.

Erectus, Sapiens, stenredskap

Under de tidigaste våtperioderna, för 400 000 respektive 300 000 år sedan, intog Homo erectus oasen. Vår egen art, Homo sapiens, kom för mellan 200 000 och 100 000 år sedan.

© SPL

De rika fynden i Khall Amayshan 4, som ligger i norra Saudiarabien, tyder på att utvandringsvågorna har rullat ut från Afrika via Sinaihalvön i norra Egypten – och inte via den södra vägen från Afrikas horn till dagens Jemen.

Udvandring Afrika människan

Av de två uppenbara vägarna från Afrika följde våra förfäder förmodligen den norra (1) över Sinaihalvön, och inte den södra från Afrikas horn (2). Den norra är mest logisk i förhållande till placeringen av oasen Khall Amayshan 4 (vit ring).

© Shutterstock

De senaste stenverktygen, som är från perioden för cirka 55 000 år sedan enligt forskarna, liknar de verktyg som gjorts av neandertalare. Spår av neandertalare har tidigare hittats i Mellanöstern, därför är det möjligt att de under våta perioder vandrade söderut till oaserna på Arabiska halvön där de träffade medlemmar av vår art.