Ny människoart upptäckt i grotta i Sydafrika

Ett enastående fynd av en hittills okänd människoart kastar nytt ljus över vårt ursprung. Och hur vi har utvecklats.

Människoarten Homo naledi

Längst ned i en svårtillgänglig grotta har två grottforskare gjort ett enastående fynd: 15 delar av skelett och över 1500 skelettben som kommer från tidiga människor.

Den nya människoarten har fått namnet Homo naledi och enligt forskarna kan fyndet innebära att människans historia får skrivas om.

Nyupptäckt människoart begravde sina döda

Grottan i Sydafrika har sannolikt fungerat som en begravningsplats. Skelettresterna kommer från både vuxna och barn av båda könen, och grottan är så svårtillgänglig att forskarna tror att människoarten har kastat ned sina döda där i rituella begravningar.

”Vi utforskade alla alternativa scenarier. Massdöd, okända rovdjur, att liken forslats dit av vatten eller att grottan kanske var en dödsfälla. Men i takt med att vi undersökte möjligheterna blev vi alltmer övertygade om att de är medvetet placerade där", säger Dr. Paul Dirks från James Cook University i Australien.

Upptäckten är sensationell, eftersom forskarna fram tills nu har trott att de första rituella handlingarna ägde rum för bara 200?000 år sedan. Men den nya människoarten är mycket äldre än så.

Homo naledi är uråldrig – och mycket mer än bara skelettdelar

Grottforskarna hittade skelettdelarna redan 2013, men de har analyserats först nu. Forskarlaget vet ännu inte hur gamla skeletten är, men de tror att arten levde för upp till tre miljoner år sedan.

I så fall är Homo naledi det tidigaste exemplet på den moderna människans förfäder som inte bara är fragment.

”Nästan varje skelettdel finns representerad i flera exemplar. Homo naledi är redan i stort sett den bäst kända fossila medlemmen av vår stamtavla”, säger Lee Berger, forskare vid Wits University, i ett pressmeddelande.

Homo naledi hade små hjärnor och små tänder

Homo naledi hade, som många andra tidigare människor, inte så stora hjärnor. Men kranieformen påminner om den moderna männniskans – precis som tänderna, käken, armarna, benen och fötterna.

Den blandningen av drag har hittills varit fullständigt okänd för forskare. Det innebär alltså att vi trots allt vet mycket lite om människans tidiga historia.

Det myllrar av människoarter i forntiden mylla

Homo naledi är bara det sista tillskottet av nyupptäckta människoarter. Läs mer om våra överraskande förgreningar här: