Hur intelligenta var neandertalarna?

Hur smart var en neandertalare?

Neandertalarna uppfattades tidigare som dummare och mindre utvecklade än Homo sapiens. Men hur smart var neandertalaren egentligen?

Nyligen genomförda studier tyder på att neandertalarna var mycket avancerade och i vissa hänseenden intelligensmässigt på samma nivå som den moderna människan.

Neandertalarnas kultur var välutvecklad

Neandertalarna levde i en välutvecklad och komplex kultur. De begravde sina döda, de hade förmodligen ett språk och de lagade sin mat.

De tillverkade också kläder, utvecklade redskap, uttryckte sig konstnärligt med grottmålningar och kroppsmålningar samt bar smycken av snäckor och fjädrar.

Forskarna vågar inte uttala sig om neandertalarnas IQ, men deras hjärnor var något större än våra och både fysiologiska och genetiska studier tyder på att de var lika intelligenta som den moderna människan.