Människans okända kusin hittad i Kina

Det avancerade rödhjortsfolket kan vara en ny människoart

Prehistoric human

Homo sapiens har av allt att döma inte varit den enda människoarten på jorden så länge som vi hittills trott. Australiska och kinesiska forskare har hittat lämningar från en hittills okänd, förhistorisk befolkning, som levde i grottor på flera ställen i södra Kina för bara 14 500–11 500 år sedan.

Benen och kranierna från de minsta fem individerna liknar inte något vi tidigare sett utan uppvisar en speciell blandning av moderna och primitiva samt några helt unika drag. Till exempel har de stora ögonbrynsbågar, breda kindben och ett tjockt skallben, vilket även ses hos flera hundra tusen år gamla människotyper. Själva hjärnan är liten, men pannloben, som har med bland annat personlighet och beteende att göra, är lika stor som vår. Omvänt har hjärnans bakersta del, som behandlar sinnesintryck, en primitiv form.

Forskarna vågar ännu inte klassificera människorna utan kallar dem rödhjortsfolket efter de många rödhjortsben som hittats i grottorna. Studiens ledande forskare, Darren Curnoe, lutar åt att de tillhör en helt ny linje på vårt stamträd. Andra forskare menar dock att det kan vara frågan om en ovanlig variant av vår egen art. Hoppet är att rödhjortsfolkets DNA snart skall avslöja var i stamträdet de passar in.

Flera samtida människotyper

De senare årens forskning har visat att vi tills helt nyligen inte varit ensamma människoliknande varelser på jorden. Flera arter har upptäckts, däribland denisova och Homo floresiensis, populärt kallad hobbitten. Vi människor, som funnits på jorden i 200 000 år, kan ha blandat oss med dem.