Människans stamträd måste göras om

Ett 1,8 miljoner år gammalt kranium har drag från flera människoarter som kanske var samma art.

human skull three species

I en ihoprasad rovdjursgrotta vid Dmanisi i Georgien fann forskare år 2005 det första kompletta tidiga människokraniet. Nu visar undersökningar av fyndet, som kallas Kranium 5, att det kombinerar en rad olika drag, som forskarna hittills har tillskrivit var sin art av människosläktet, Homo.

Olika skelett från samma period

Fyra andra Homo-skelett har tidigare hittats vid Dmanisi, och de är alla mycket olika. Hittills har forskarna därför dragit slutsatsen att de tillhör olika arter. Undersökningarna visar emellertid att fynden härstammar från samma period för mellan 1,77 och 1,85 miljoner år sedan. Eftersom kranierna dessutom har hittats i samma område, tolkar forskarna blandningen av drag så att fynden tillhör samma art, som bara hade större variation i ansiktsdrag och kranieform än moderna människor.

Stamträd måste ritas om

Konsekvensen är att människans stamträd måste ritas om, och hypotesen har därför väckt debatt i forskarkretsar. ”Kranium 5” har drag från Homo habilis, rudolfensis och erectus.

Liten hjärna som hos Homo habilis Långt ansikte som hos Homo erectus Stora tänder som hos Homo rudolfensis

Forskarna bakom de georgiska fynden anser att de tre arterna kanske måste slås ihop till en.