Kranium skriver om människans historia

Gammalt kranium ifrågasätter om människans förfäder endast utvecklades i Afrika.

Människa

Ansiktsdrag på ett 260 000 år gammalt kranium hittat i Kina påminner om dem hos tidiga fynd av Homo sapiens.

© Sheela Athreya

Ett 260000 år gammalt kranium, som hittats i Kina, visar att vi kanske inte härstammar enbart från Afrika.

Fyndet – känt som Dali-kraniet – gjordes redan 1978. Till att börja med ansåg forskarna att kraniet tillhör en annan människoart, Homo erectus, som levde för mellan två miljoner och 100 000 år sedan.

Ny undersökning ändrar historien

Nu har forskare vid Texas A&M University i USA och den kinesiska vetenskapsakademin i Beijing analyserat kraniet och upptäckt slående likheter med 300 000 år gamla fossil av de tidigaste fynden av den moderna människan – Homo sapiens – som hittats i Marocko i Nordafrika.

Eftersom Dali-kraniets anletsdrag påminner så mycket om tidiga Homo sapiens anser forskarna att några av den moderna människans drag troligen uppstod i Asien.

Vi är både kineser och afrikaner

Små grupper av de kinesiska förfäderna har sedan migrerat till Afrika, parat sig med tidiga individer av Homo sapiens och fört sin arvsmassa vidare.

Enligt denna hypotes uppstod den moderna människan alltså som en blandning av asiatiska och afrikanska förfäder.

Tidigare dna-analyser har visat att alla människor sannolikt härstammar från en grupp Homo sapiens som utvandrade från Afrika för 120 000 år sedan, och man har därför ansett att vi härstammar enbart från afrikanska förfäder.

Dali-kraniet visar emellertid att människans historia kanske är mer komplex än vad paleontologerna hittills har föreställt sig.