Kindtand flyttar på människans ursprung

De första människorna kom från Europa och inte Afrika. Så lyder slutsatsen från en grupp tyska forskare, som har undersökt en uppsättning 7.2 miljoner år gamla tänder.

Kindtanden hittades i Bulgarien år 2012.

© Wikimedia Commons

En uppsättning 7.2 miljoner år gamla tänder kan rycka undan mattan under människans historia och ifrågasätta huruvida vi härstammar från Afrika.

Så lyder den kontroversiella hypotesen från en grupp tyska forskare.

De har precis analyserat en fossiliserad käke som hittats i Grekland, och en kindtand som hittats i Bulgarien. Båda kommer från primaten Graecopithecus.

Tand avslöjar släktskap

Käkpartiet till Graecopithecus hittades i Grekland 1944.

© W. Gerber/Univ. of Tübingen

Graecopithecus har tidigare uppfattats som en apa av forskare runt om i världen.

Tack vare nya datortomografiundersökningar och 3D-rekonstruktioner av primatens tänder och rötter anser forskarna nu emellertid att Graecopithecus var en hominid – en tidig människa.

Framför allt en specifik tand avslöjar släktskapet, förklarar de.

I en av de nedre kindtänderna har forskarna nämligen funnit bevis för att tandrötterna är delvis sammanhängade – ett drag som är utmärkande för människor och inte för apor.

Stämmer den slutsatsen kan det vara tecken på att våra förfäder redan fanns i Europa, när de första såg dagens ljus i Afrika.

Möter motstånd

Innan vi börjar skriva om vår historia finns det dock goda skäl att ta den nya undersökningen med en nypa salt.

Det hävdar flera forskare, som påpekar att tänderna inte räcker för att peka ut primaten som vår släkting. Bland andra paleantropologen Bernard Wood från Washington University säger:

”Vi kan fortfarande inte veta om de här käkarna och tänderna kommer från en apa med mänskliga drag, eller från en hominid med aplika drag”, säger han till ScienceNews.