Hobbit: Så såg minimänniskan ut

Australier återskapar 17000 år gammalt ansikte av Homo floresiensis – även kallad "hobbiten".

Homo floresiensis

Mer sällsynt än vacker?

Hon är nog mer sällsynt än vacker, har den australiska antropologen Susan Hayes sagt.

Hayes har med kriminaltekniska metoder återskapat ansiktet hos en trettioårig kvinna av den tidiga människoarten Homo floresiensis.

Stor som en hobbit

Arten är uppkallad efter den indonesiska ön Flores, hemvist för de endast cirka en meter långa och 30 till 35 kilo tunga människor som levde där för cirka 17000 år sedan. På grund av sin litenhet har arten får smeknamnet Hobbitmänniskan.

Tack vare Hayes ansiktsrekonstruktion kan vi nu för första gången få ett intryck av hur arten såg ut. Ansiktet är rekonstruerat utifrån ett kranium, som hittades år 2003.

Vem var Hobbitmänniskan?

Det råder stor oenighet om vem eller vad Homo floresiensis egentligen var. Bekanta dig med forskarnas teorier i vår artikel: