Pedro Saura

Grottmålningar är gjorda av neandertalare

Långt innan den moderna människan kom till Europa var neandertalarna i full gång med att dekorera kontinentens grottor.

Nya dateringar av grottmålningar i Spanien vänder upp och ned på en gammal diskussion om neandertalarna. Den stora tvistefrågan har varit om några av de grottmålningar som finns runtom i Europa kan ha utförts av denna människotyp.

Sipprande vatten avslöjar åldern

En grupp arkeologer har daterat grottmålningar i tre olika grottor i Spanien till att vara minst 64800 år gamla. Därmed har de gjorts minst 20000 år innan den moderna människan lämnade Afrika och nådde fram till Europa.

Grottmålningar innehåller sällan organiskt material och därför är de svåra att datera med kol-14-metoden. Forskarna använde därför en helt ny metod och undersökte små avlagringar av mineralet kalkspat som framsipprande vatten har efterlämnat som en tunn hinna över målningarna.

Kalkspat innehåller små mängder uran som långsamt sönderfaller till torium.
Genom att mäta toriuminnehållet i kalkspatet kunde forskarna räkna sig fram till målningarnas överraskande datering.

Neandertalare var kreativa

Även om de spanska grottmålningarna inte är lika detaljerade som nyare målningar visar de att neandertalarna kunde tänka i symboler och uttrycka sig konstnärligt. Hittills har de flesta forskare ansett att dessa egenskaper är unika för den moderna människan.

Detta har lagts fram som den bakomliggande orsaken till att neandertalarna dog ut i konkurrens med våra förfäder, men de nya dateringarna visar att orsaken inte var så enkel.