Superkrokodil åt dinosaurier

Fossil av en gigantisk krokodil på upp emot 10 ton har hittats i Afrika.

Super crocodile

Som så många andra av urtidens kräldjursgrupper utvecklade även krokodilerna verkliga bjässar. En av de största – kanske den största krokodilart som någonsin har existerat – har Serenos grupp också hittat fossil av i Afrika. Det är superkrokodilen Sarcosuchus imperator, en gigant som vägde ända upp emot tio ton. Redan på 1940-talet hittade den franske paleontologen Albert-Félix de Lapparent de första fossila fynden av Sarcosuchus i Sahara.

Hans fynd utgjordes dock mest av tänder och lösa benplattor. Först då Sereno 1997 och 2000 hittade flera nya exemplar, däribland ett med över hälften av skelettet intakt, började man att få mer detaljerad kunskap om djuret. Beräkningar utifrån kranier av Sarcosuchus tyder på att den har haft en enorm bitstyrka på över 20 ton – sannolikt mer än stora rovdinosaurier som Tyrannosaurus rex.

Sarcosuchus imperator

Detsamma är fallet för en annan superkrokodil, Deinosuchus, som var ungefär lika stor som Sarcosuchus men levde för 85–80 miljoner år sedan. Ända sedan 1850-talet har man hittat små fossila rester av Deinosuchus i USA och Mexico, men trots det är det mycket man inte vet om detta djur. Det råder dock inga tvivel om att båda de monstruösa krokodilerna var stora nog för att angripa och nedlägga många av dåtidens mellanstora växtätande dinosaurier, till exempel de många kvarlevande anknäbbsödlor som också förekom i träskområden.