Tomislav Horvat & Kamilo Melo

Robot av ben visar de första stegen på land

Våra tidigaste förfäder var snabbare på att anpassa sig till livet på land än vad forskarna har trott. Det avslöjar en robot som forskare har byggt av gamla ben och nya minimotorer.

Modern robotteknik kan nu visa oss hur en av våra mycket tidiga förfäder rörde sig på jorden.

Paleontologer har länge tvekat kring vilken gångart de första så kallade amnioterna använde sig av.

Amnioterna uppstod för omkring 350 miljoner år sedan och är förfäder till såväl kräldjur och fåglar som däggdjur. De skiljer sig från groddjuren genom att de inte behövde leva den första delen av sitt liv i vatten såsom grodlarver.

Forskare vid Humboldtuniversitetet i Tyskland har gjort CT-skanningar av ett ytterst välbevarat fossil av amnioten Orobates pabsti, som levde för cirka 285 miljoner år sedan.

Ett välbevarat fossil och fotspår av en amniot hjälpte forskarna att återskapa djurets skelett.

© Thomas Martens, Tomislav Horvat & Kamilo Melo

Därefter återskapade de skelettet av den så att de kunde se vilka vinklar benens leder kunde böjas i, sedan försåg de lederna med motorer.

De hade även tillgång till en serie välbevarade fotspår som hittats i närheten av fossilet. Därför kunde de experimentera med robotens steglängd, krökning av ryggraden och tempo för att komma fram till korrekt gångart.

Resultatet visar att den tidiga amnioten rörde sig på ett sätt som paleontologerna trodde uppstod långt senare under evolutionen.

Den gick med relativt raka ben och en mindre krökning av ryggraden än exempelvis groddjur som salamandrar gör i dag. Därmed sparade amnioten energi när den rörde sig runt i omgivningen.

Se videon där forskarna får fossilet att leva

Video

Forskarna ska nu utnyttja sin teknik för att lösa andra gåtor inom evolutionen, exempelvis hur de första flygande djuren kom upp i luften, hur våra egna förfäder reste sig på två ben och hur vissa däggdjur tog språnget från land till vatten och blev till havsdäggdjur.

Tidig förfader rörde sig som en alligator

Forskare har skapat en robot som visar att de kräldjursliknande amnioternas gång var mer utvecklad än vad man trott – till och med bättre än dagens salamandrar.

Groddjur vrider sig fram

Salamandern sätter fötterna långt ut åt sidan. Därmed hamnar kroppen precis över markytan, och gången kräver att djuret vrider ryggraden från sida till sida och närmast kastar fram fötterna.

Bred och besvärlig gång.

Kräldjur höjer sig upp

Alligatorn placerar fötterna under axelleden och håller därmed kroppen lyft över marken. Denna gångart kräver mindre krökning av ryggraden och sparar energi.

Upprest och effektiv gång.