Philip Donoghue et al
saccorhytus 3d modell

Mysterium kring 500 miljoner år gammal varelse utan anus är löst

Ny forskning flyttar över märklig varelse från människans stamträd till gruppen för insekter, krabbor och trögkrypare.

Saccorhytus ser ut som en rynkig påse med taggar och en stor mun. Den bara några millimeter stora varelsen bodde i världens hav och sjöar för en halv miljard år sedan, och levde av plankton. Och ja, djuret hade ingen anus.

Sedan varelsen offentliggjordes 2017 har paleontologer trott att saccorhytus var människans tidigaste förfader.

Det ändrar nu en internationell forskargrupp från Kina, Storbritannien och USA på i en ny studie publicerades i Nature.

Efter att gruppen hade analyserat ett antal urgamla fossiler av saccorhytus, visade det sig att varelsen tillhör en helt annan familj av djur.

Nya fossiler ritar om stamträd

När saccorhytus upptäcktes första gången var fossilet inte i det bästa skicket, vilket gjorde att forskarna tolkade ett flertal hål runt munnen som porer till gälar.

Sådana gälhålor är primitiva drag hos den djurgrupp som heter Deuterostomia, som människans tidigaste förfäder härstammar från.

Hundratals nya välbevarade fossiler av saccorhytus, som är upp till 535 miljoner år gamla, berättar en annan historia. De har hittats i de kinesiska Zhangjiagou- och Shizhonggou-prefekturer i den sydliga Shaanxi-provinsen.

Efter en omfattande analys av de nya fossilerna kunde forskarna tydligt se att hålen runt munnen var rötter till taggar som hade brutits ned innan djuret blev till ett fossil.

saccorhytus fossil skanning röntgen

Så här ser ett saccorhytus-fossil ut efter en kraftfull skanning under ett elektronmikroskop. Det är hålen runt munnen som har skapat förvirring kring saccorhytus placering i djurens stamträd.

© Shuhai Xiao

"Några av fossilerna är så perfekt bevarade att de nästan ser levande ut", berättar Yunhuan Liu, professor i paleobiologi vid Chang'an University, Kina, i ett pressmeddelande.

Forskarna tog hundratals röntgenbilder från olika vinklar av fossilerna.

"Fossiler kan vara ganska svåra att tolka, och saccorhytus är inget undantag. Vi behövde använda en synkrotron, en sorts partikelaccelerator, till grund för vår analys av fossilerna", förklarar forskaren Emily Carlisle från University of Bristol.

Synkrotronen ger mycket intensiva röntgenstrålar som kan användas till att ta detaljerade bilder av fossilerna.

saccorhytus skanning röntgen

Röntgenskanningar under elektronmikroskop av saccorhytus från flera vinklar. Alla hål, förutom munnen, har varit rötter för taggar.

© NIGPAS

Utifrån det kunde forskarna rekonstruera en detaljerad digital 3D-modell av fossilerna med hjälp av en superdator, som avslöjade små drag vid saccorhytus inre och yttre struktur.

Vad 3D-modellerna mer precist avslöjade var att porerna runt munnen stängdes av ett annat kroppslager, som trängt ut genom hålen och skapat hårda taggar.

Forskarna tror att dessa taggar har hjälpt saccorhytus att fånga och hålla fast byten medan de har förtärt dem.

saccorhytus 3d stamträd

Med hjälp av en superdator kunde forskare rekonstruera saccorhytus i 3D. Modellerna visade att det man tidigare trodde var gälhålor, i själva verket var rötter till taggar. Nedan ser du fyra djurstamträd. I och med de nya upptäckterna har Saccorhytus flyttat från Deuterostomia till Ecdysozoa.

© NIGPAS

Nytt släktträd – nya mysterier

Men om inte saccorhytus är människans äldsta kända förfader, vilket släktträd tillhör det då?

Forskarna tror att varelsen har tillhört gruppen Ecdysozoa, som innehåller insekter, krabbor och trögkrypare.

Genom att flytta saccorhytus till en ny djurgrupp uppstår flera nya frågetecken: Varför har det ingen anus, när andra leddjur har en genomgående tarm från mun till anus?

Det ser ut som om saccorhytus har tagit ett evolutionärt steg bakåt, och har reducerat antalet kroppsöppningar till ett enda hål, från vilket föda både har gått in – och kommit ut igen.

Därefter tros djur från Ecdysozoa vanligtvis härstamma från en lång ormliknande varelse, men med saccorhytus ovala kropp måste det skrivas om.