Brian Choo

Monstermås intog luftrummet efter flygödlorna

Rovfåglar med vingspann på sex meter uppstod redan för 50 miljoner år sedan.

Katastrofen som utplånade dinosaurierna för 66 miljoner år sedan innebar även slutet för flygödlorna som hade härskat i luftrummet i mer än 150 miljoner år.

Men fåglarna stod redo att ta över. Redan för 50 miljoner år sedan svävade gigantiska, måsliknande fåglar runt över världshaven. Det visar nya dateringar av fossiler från ön Seymourön vid Antarktis.

Havsfåglarnas kung, som uppstod för 50 miljoner år sedan, hade ett vingspann på sex meter – och en sågtandad näbb att fiska med.

© Brian Choo

Forskare från University of California i USA har undersökt ett ben och en käkdel från en havsfågelart som tillhör familjen av så kallade pelagornithider.

Dubbelt så stor som albatrossen

Utifrån benens storlek uppskattar forskarna att arten hade ett vingspann på upp till sex meter och ett kranium, som har varit minst 60 centimeter långt. Det gör den till en av de största flygande fåglarna som någonsin har existerat.

Det kan jämföras med dagens rekordhållare, vandringsalbatrossen, som har ett vingspann på upp till 3,5 meter.

Käkdelen från urtidsmåsen visar att den tillhör gruppen pelagornithider, som hade tandliknande utväxter från över- och undernäbben.

© Peter Kloess/US Berkeley

Pelagornithiderna kallas också falska tandfåglar, eftersom deras näbb hade tandliknande utväxter från käkbenet. Spetsarna har hjälpt till att hålla fast de fiskar som fåglarna fångade vid havsytan.

Andra fossiler har visat att stora pelagornithider levde så sent som för sju miljoner år sedan. Det innebär att de enorma havsfåglarna har hållit fast vid luftherradömet i över 40 miljoner år.