Shutterstock & Lotte Fredslund

Kunde en flygödla bära en människa?

Om flygödlor hade levt i dag skulle vi människor definitivt försöka flyga på deras ryggar. Men skulle det överhuvudtaget vara möjligt?

Det största flygande djuret genom tiderna regerade i luftrummet fram till 66 miljoner år sedan.

Den jättelika flygödlan Quetzalcoatlus northropi var lika hög som en giraff och hade ett vingspann på upp emot elva meter – lika brett som ett propellerplan av modellen Cessna. Tack vare de stora vingarna kunde djuret flyga i cirka 130 km/h på en höjd av upp till fem kilometer.

Trots storleken på flygödlan var den slank – och full av luft. Förutom luften i lungorna hade djuret luftfickor utspridda i kroppen. Vissa skelettdelar innehöll ännu mer luft än benmärg och bestod av upp till 90 procent luft.

Tack vare den luftfyllda kroppen vägde flygödlan blott mellan 200 och 250 kilo. Som jämförelse väger en giraff med samma längd cirka 1 900 kilo.

Barn skulle kunna rida på en Quetzalcoatlus

Om flygödlan fick en 80 kilo tung person på ryggen skulle djurets vikt ökas med cirka 40 procent. Den extra vikten skulle göra det svårt för djuret att hålla sig i luften om den ens skulle kunna lyfta överhuvudtaget.

Att bära en människa på ryggen skulle också innebära att flygödlans aerodynamik försvagades avsevärt.

Sammantaget skulle det ökade luftmotståndet och den kraftigt ökade vikten göra flygningen extremt svår. Om människan och Quetzalcoatlus northropi hade levt samtidigt skulle endast barn och ytterst små människor ha några som helst förhoppningar om en flygtur.