Shutterstock

Krokodil korsade Atlanten och intog Amerika

Skanningar av ett sju miljoner år gammalt kranium från Libyen löser gåtan om hur Amerika fick sina krokodiler.

Krokodiler finns i dag i Afrika, Australien, Asien och Amerika, men hur de har spridit sig över jorden är oklart.

Paleontologerna har särskilt ifrågasatt släktskapet mellan de afrikanska och de amerikanska arterna. Nu har ett sju miljoner år gammalt kranium från Libyen av en utdöd art vid namn Crocodylus checchiai löst gåtan.

Krokodilen Crocodylus checchiai levde i Afrika för sju miljoner år sedan innan den gjorde resan tvärs över Atlanten.

© Dawid A. Iurino/Universita degli Studi di Perugia

Forskare från University of Turin i Italien gjorde detaljerade CT-skanningar av kraniet och jämförde dessa med kranier från amerikanska arter.

Likheterna var så stora att forskarna anser att Crocodylus checchiai är en närstående förfader till dem och att den sannolikt är länken mellan de afrikanska och de amerikanska arterna.

Gick till sjöss för dryg fem miljoner år sedan

Genetiska studier har tidigare visat att dagens fyra amerikanska arter är släkt med den afrikanska nilkrokodilen.

Det innebär att en gemensam förfader vid en eller annan tidpunkt tog sig den ena eller andra vägen över Atlanten.

Nosens form och kraniets inre struktur visar att krokodilen kan vara förfäder till alla amerikanska krokodiler.

© Bruno Mercurio/Universita degli Studi di Perugia

Crocodylus checchiai är den uppenbara kandidaten att vara den forntida krokodil som simmade från Afrika till Amerika, och det bör den ha gjort för drygt fem miljoner år sedan, vilket är dateringen för de tidigaste krokodilfynden i Amerika.

Crocodylus Checchiai är den felande länken som kopplar ihop afrikanska krokodiler (blått) med amerikanska krokodiler (gult) – exempelvis den afrikanska nilkrokodilen (överst till höger) och den amerikanska krokodilen (nederst till höger).

© Bruno Mercurio/Universita degli Studi di Perugia & Shutterstock

Vid den tiden var kontinenterna belägna ungefär som i dag, vilket innebär att det måste ha varit en lång resa. Men forskarna anser att det var möjligt för en krokodil att genomföra den.

Saltkörtlar gjorde resan möjlig

Krokodiler har speciella körtlar på tungan som utsöndrar salt. Utan dessa körtlar hade saltet ansamlats i kroppen när krokodilen befinner sig i saltvatten under lång tid. Detta innebär att krokodiler kan tillryggalägga betydligt större avstånd ute till havs än sina avlägsna släktingar alligatorerna, som inte kan göra sig av med saltet.