Andrey Atuchin
thalassotitan illustration

Jättehavsödla terroriserade världshaven för 66 miljoner år sedan

I slutet av dinosauriernas era härjade den enorma Thalassotitanen i oceanerna. Det visar ett nytt fossilfynd, som även innehåller den dödliga jättens sista måltider.

Den hade en kropp som en komodovaran, stjärt som en haj, och mun och tänder som en späckhuggare – som den också var lika stor som. Och den var en dödlig best i världshaven.

Djuret har döpts till Thalassotitan atrox och drev runt i haven under dinosauriernas era.

Namnet är passande och kommer från latinets "thalassa" som betyder hav, "atrox" som betyder skräckinjagande och så "titan" som ger sig självt.

Fyndet av fossilet efter denna skrämmande havstitan har beskrivits i tidskriften Cretaceous Research. Det är forskare från engelska University of Bath som har gjort upptäckten.

thalassotitan kranium fossil

Thalassotitan hade ett kort, brett nosparti, och lika vassa tänder som en späckhuggare, med vilka den kunde fånga och slita sönder enorma byten. På bilden ser du ett fossiliserat kranium av en ung thalassotitan.

© Nick Longrich

"Thalassotitanen var ett otroligt skrämmande djur", berättar Nick Longrich som ledde forskargruppen som gjorde upptäckten, i ett pressmeddelande.

"Föreställ dig en komodovaran korsad med en stor vithaj, korsad med en Tyrannosaurus rex, korsad med en späckhuggare."

nick longrich thallasotitan fossil

Paleontologen Nick Longrich vid University of Bath leder den forskargrupp som upptäckte Thalassotitanen. Här är han bredvid ett kranium från en Thalassotitan.

© Nick Longrich

Maritim ödla

Detta havsmonster levde närmare bestämt under slutet av krittiden, för 66 miljoner år sedan, och var en så kallad mosasaurie. Den tillhörde alltså inte dinosaurierna, utan var en maritim ödla besläktad med moderna leguaner och ödlor.

Medan samtida arter som Tyrannosaurus rex och Triceratops regerade på land för 94 miljoner år sedan, så dominerade Thalassotitan i haven.

Och allt tyder på att den tillsammans med andra mosasaurier stortrivdes, ända fram till det asteroidnedslag som utplånade 75 procent av alla levande varelser på jorden för 66 miljoner år sedan.

Den kunde bli upp till tolv meter lång och med sina dödliga, späckhuggarlika tänder levde den av maritima kräldjur som plesiosaurier, havssköldpaddor och i flera fall av andra mosasaurier lika stora som den själv.

thalassotitan käkar fossil illustration

Thalassotitanens huvud påminner i flera avseenden om moderna späckhuggare, trots att dess närmaste nu levande släktingar är leguaner och ödlor.

© Nick Longrich

Dödliga tänder

Fossilet har hittats och grävts upp i Marocko, drygt en timmes bilresa från Casablanca. I slutet av kritperioden täcktes norra Afrika av Atlanten.

Det nya fyndet av Thalassotitan-fossilet visar ett djur som har varit upp till nio meter långt – det vill säga av samma storlek som en späckhuggare. Grävarna hittade bland annat ett 1,4 meter långt kranium.

thalassotitan storlek späckhuggare människa

Thalassotitan var en mosasaurie från kritperioden som kunde bli upp till tolv meter lång. På bilden jämförs den med den moderna späckhuggaren och människan.

© Nick Longrich

Medan de flesta andra mosasaurier hade långa käkar och smala tänder att fånga fisk med, så hade Thalassotitanen ett kort, brett nosparti och massiva, spetsiga tänder att fånga och slita sönder sitt byte med.

Allt tyder alltså på att Thalassotitanen befann sig högst upp i näringskedjan och hade samma roll som dagens stora vithajar och späckhuggare.

Fossilerna visar också att Thalassotitanens angrepp har varit så våldsamma att dess tänder ofta bröts av och med tiden kunde slitas ned ända ned till roten.

thalassotitan tänder fossil

Flera fossilfynd av Thalassotitan visar tänder som har brutits av och slitits ned nästan ända ned till roten, till följd av kraftfulla bett i ben från andra maritima kräldjur.

© Nick Longrich

Förstenades med sitt byte

Forskarna fick sig ännu en överraskning när vad som kunde vara rester av Thalassotitanens bytesdjur dök upp i samma utgrävning.

De hittade fossilrester av stora rovfiskar, en havssköldpadda, ett halvmeterlångt plesiosauriehuvud samt käkar och kranier från minst tre olika mosasauriearter, som alla såg ut att ha tagit skada av magsyra.

"Vi kan inte med säkerhet säga vilka djurarter som åt de andra mosasaurierna. Men vi har ben från maritima kräldjur, som har dödats och ätits av ett stort rovdjur", förklarar Nick Longrich.

"Och på samma plats hittar vi Thalassotitanen, en art som stämmer med gärningsmannens profil – en mosasaurie som har specialiserat sig på att jaga andra maritima kräldjur. Det är inte någon slump."

thalassotitan karta fossilfynd

Karta över fossilfynd av Thalassotitan atrox och andra liknande enorma köttätande havsrovdjur. 1. Ouled Abdoun Basin, Marocko (Nick Longrichs fynd), 2. Ganntour Basin, Marocko, 3. Nederländerna, 4. Polen, 5. Israel, 6. Jordanien, 7. Egypten, 8. Angola, 9. Brasilien.

© Nick Longrich