Har det funnits lejon i Europa?

Har lejon någon gång under historien levt fritt i Europa?

© Shutterstock

Der har faktiskt funnits lejon i Europa. De sista försvann från Grekland omkring år 200 f Kr. På det hela taget har lejon haft ett enormt utbredningsområde från Marocko i väster till Bortre Indien i öster och från Bulgarien i norr till Godahoppsudden i söder. Det dokumenteras av omfattande benfynd. Der har dessutom existerat en släkting till lejonet i Nordamerika. I dag finns lejon i ett relativt stort men splittrat område söder om Sahara samt i en liten koloni i Gir Forest i Indien. Man vet inte med säkerhet när lejonets tillbakagång började, men genforskare anser att det afrikanska och det indiska lejonet började skiljas åt för minst 50000 år sedan, vilket måste betyda att det redan vid den tidpunkten har funnits ett hål i utbredningsområdet någonstans i Asien. Senare började utvecklingen gå snabbt, i takt med att de moderna vapnen dök upp. Så sent som på 1850-talet var lejon fortfarande ganska vanligt förekommande i nordvästra Indien, men 1890 var de nästintill utrotade, och idag finns det endast lite mer än 200 djur kvar. Det sista sydafrikanska kaplejonet sköts 1865, medan det nordafrikanska atlaslejonet höll stånd till 1922.