Från mammut till mini på rekordtid

Istidens jätte, mammuten, krympte på mindre än 800000 år till dvärgstorlek på den grekiska ön Kreta.

Mammuts into mini

Vi känner mammutar som mycket stora djur, men paradoxalt nog fanns de också i mycket små varianter. Den minsta mätte cirka 110 centimeter på höjden och vägde drygt hälften av en Morris Mini-bil, alltså omkring 350 kilo.

Minimammutarna levde på Kreta och har därav fått namnet Mammuthus creticus. Enligt forskare vid Natural History Museum i London härstammar de från en av de två första mammutarter som kom till Europa från Afrika, antingen Mammuthus rumanus eller Mammuthus meridionalis. Det innebär att dvärgväxt hos mammutar utvecklades tidigare än man antagit, säger forskarna efter analyser av ett urtidsben, som hittades på ön för hundra år sedan, samt av tänder, som senare har hittats i samma område.

Dvärgväxt hos djur som lever på små öar är ett känt fenomen. Man vet exempelvis att det på Sicilien och Malta har funnits dvärgelefanter stora som mammuten från Kreta. Forskarna har ännu inte listat ut hur enorma djur som elefanter och mammutar på mindre än 800000 år har kunnat utvecklas till dvärgarter.

Forskarna tvivlar dock inte på att den begränsade mängden föda på öarna har spelat roll för dvärgväxten, och det stärks av de nya analyserna, för slitmönstren på minimammutarnas tänder visar att de inte som andra mammutarter levde av gräs utan av föda från träden.