Shutterstock

Forskare sätter mått på monsterhaj

Nya beräkningar visar hur den utdöda jättehajen Megalodon troligtvis såg ut. Resultatet tecknar en bild av en snabb jägare som kan ha haft en smak för kadaver.

För första gången har forskare räknat sig fram till proportionerna för den största haj som någonsin levt på jorden.

Över allt i världen forskare hittat tänder från megalodon som härskade i havet i 20 miljoner år till dess att den dog ut för tre miljoner år sedan. Men hur den såg ut är fortfarande osäkert. Hajars skelett består av brosk, som snabbt bryts ned, och därför har forskarna endast tänder att utgå från.

Jämförelser med tänder från den största nu levande hajen, vithajen, tyder på att den utdöda hajen blev mellan tolv och 18 meter lång, och den beskrivs ofta som en förvuxen version av vithajen. Nu tecknar forskare från University of Bristol i England en mer detaljerad bild av hajen.

© Oliver E. Demuth

Dödsmaskin på 16 meter

Baserat på fysiken hos fem nu levande hajarter har forskare tagit fram en profil av den utdöda jättehajen.

Brett huvud gav kraftigt bett

De stora tänderna vittnar om att megalodon hade kraftiga käkar och därför också starka käkmuskler. Det har gett den ett kompakt och bredare huvud än exempelvis vithajen.

Ryggfena gav stabilitet

Den smala och böjda ryggfenan gav stabilitet både under korta spurter och vid långdistanssimning.

Hög stjärtfena gav fart

Som hos andra stora hajar var den översta delen av stjärtfenan större än den nedre delen. Denna formen är typisk för fiskar som uteslutande använder stjärtfenan för att ta sig fram .

I stället för att enbart utgå från vithajen mätte forskarna de olika kroppsdelarna hos fem nu levande hajarter. Utifrån dessa mått räknade de sig fram till hur anatomin förmodligen såg ut hos en megalodon på 16 meter, vilket är dubbelt så långt som en stor vithaj.

Ryggfenan var lika hög som en människa

Resultaten visade att den utdöda hajen hade ett huvud som var 4,65 meter långt, en ryggfena som var 1,62 meter hög och en 3,85 meter lång stjärtfena. Höjden från toppen av ryggfenan till buken var 4,53 meter.

Megalodon dog ut för tre miljoner år sedan och har endast efterlämnat ett antal tänder. De är upp emot 18 centimeter långa – drygt tre gånger längre än vithajens tänder.

© Shutterstock

Forskarna antar att megalodon precis som andra stora hajar hade en smal, böjd ryggfena. Huvudet var troligtvis brett för att ge plats för kraftiga käkmuskler.

Sammantaget har fysiken enligt forskarna gjort hajen lämpad för att jaga genom överraskningsattacker som kräver snabb acceleration, men även för långdistanssimmning i lugnt tempo. Det har gjort det möjligt att söka av stora områden och exempelvis komplettera menyn med kadaver på havsbotten.