Forskare blåser liv i mammutceller

28 000 år gamla cellkärnor från en mammuts benmärg kan kanske återuppliva det gigantiska djuret som dog ut under den senaste istiden.

Japanska forskare har tagit ut cellkärnor ur benmärgen från en 28 000 år gammal mammut och satt in dem i äggceller från möss.

Därefter kunde de se att cellkärnorna visade tecken på att vilja dela sig, men att de var för medtagna för en egentlig delning.

Resultatet är ett stort steg på vägen mot att återuppliva jättarna.

© Shutterstock

Och apropå mammuttar...

© Greg Shine/Bureau of Land Management

Fotspår visar medkänsla hos urtidsjättar

117 fotspår i den amerikanska delstaten Oregon visar hur mammutar vandrat över en uttorkad sjöbotten för 43000 år sedan.

Spåren åskådliggör att en vuxen mammut har haltat och att yngre djur flera gånger har slagit följe med det skadade djuret – ett beteende som också kan ses hos nu levande elefanter.

© Shutterstock

Mammuten fick ge vika för människan

Det är fortfarande oklart om det var klimatskifte eller människans jakt som fick mammutarna att dö ut.

Nu har paleontologer kartlagt utbredningen av de stora däggdjuren och jämfört den med människans erövring av världen. Kartläggningen visar ­att jakten var avgörande för mammutarnas öde.

© Pixabay

Mammutens gener ska rädda elefanten

Amerikanska forskare vill skapa en hybrid med en blandning av elefantgener och utvalda mammutgener för att ge elefanten större möjlighet att överleva i naturen där den i dag är hotad.

Man vill bland annat förse den nya hybriden med mammutens förmåga att överleva i ett kallare klimat än vad elefanter kan.