VIDEO: Så ser människan ut om 1 000 år

Människan utvecklas hela tiden och uppfinner ständigt nya tekniska hjälpmedel. Därför kan vi vara svåra att känna igen om 1 000 år.

Tech Insider har gjort en video som visar hur vi kan se ut om 1 000 år.

© Tech Insider / Youtube

Föreställ dig att du på en millisekund kan förflytta dig 1 000 år fram i kalendern och där få skaka hand med dina barnbarnsbarnbarn...barnbarn.

Hur tror du att de ser ut? Hur kommer de allt klä sig? Och kämpar de fortfarande med samma sjukdomar som vi gör i dag?

Tech Insider har fullföljt tankeexperimentet för dig i videon nedan och tar dig både på en rymdresa till den röda planeten och ända in i dina gener.

I videon gissar de bland annat på att vi om 1 000 år är något längre än i dag eftersom vi redan har genomgått en ordentlig längdökning under de senaste 130 åren.

  • Den genomsnittlige amerikanske mannen var 170 centimeter lång 1880, i dag är han 177 centimeter.

Människa och maskin i ett

En annan möjlighet är att vi delvis smälter samman med olika maskiner som förbättrar – eller helt ersätter – vår hörsel, syn och lemmar.

Forskare från bland annat University of Oregon har redan utvecklad så kallade bioniska ögon som härmar kroppens funktioner och hjälper blinda att se.

Därför är det heller inte otänkbart att vi i framtiden kan använda tekniken för att utveckla röntgensyn och fånga upp saker som vi annars inte kan, som exempelvis infraröd strålning.

Sjukdom och åldrande är förbi

Men det är inte bara vårt yttre som förändras. Även våra gener genomgår en förvandlingsprocess för att säkra vår överlevnad.

Exempelvis upptäckte forskare från Oxford University 2016 att en grupp barn från Sydafrika hade utvecklat en försvarsmekanism som förhindrade deras hiv-sjukdom att utvecklas till aids.

I samarbete med genverktyg som CRISPR är det därför inte otänkbart att den medicinska vetenskapen i framtiden kan göra oss immuna mot både sjukdom och åldrande.

Mars ger oss stora pupiller

Om Nasa lyckas genomföra sin plan om att kolonisera Mars innan år 2030 kan även detta skynda på vår utveckling.

Den röda planeten tar emot 66 procent mindre solljus än jorden, medan gravitationen endast är 38 procent av jordens gravitation.

Det innebär att Marsinvånarna troligtvis både får större pupiller och är några centimeter längre.

Nästa stopp: Odödlighet

Men livet på den röda planeten står inte för den största potentiella förändringen i människans utveckling: Det gör odödligheten.

Den kommer troligtvis kräva att vi kommer att kunna flytta våra tankar från en kropp till en annan.

Redan nu experimenterar forskare från Italien och Kina med huvudtransplantationer på djur och förhoppningen är att de innan året är slut har utfört den första huvudtransplantationen på en människa.