Tre genfel fick vår hjärna att växa

Sju miljarder hjärnceller – det är vad som skiljer mellan din och gorillans hjärna eftersom tre gener har förändrats under evolutionens gång.

© Shutterstock

På 14 miljoner år har hjärnan vuxit från cirka 0,5 kilo hos våra tidiga förfäder till de 1,4 kilo som den väger dag. Vi kan troligen tacka tre nyupptäckta gener för det.

En amerikansk forskargrupp hittade generna när de undersökte hur många nervceller en makakapa bildar i hjärnan.

Forskarna odlade djurens hjärnvävnad i laboratoriet och tittade särskilt på de så kallade NOTCH-generna, som har betydelse för hur stamceller utvecklas i fostret.

Tre gener avslöjar vår utvecklingshistoria

Forskarna upptäckte att vi människor på kromosom 1 har tre aktiva NOTCH-gener som inte finns hos makakapor. Inte heller våra närmaste släktingar, schimpansen och gorillan, har de tre generna, som alltså är unika för människan.

Det gör att forskarna kan rekonstruera vår utvecklingshistoria.

Den första genen uppstod för cirka 14 miljoner år sedan som en partiell kopia av en gen på kromosom 1 innan vår utvecklingslinje avskildes från de andra människoapornas.

Elva miljoner år senare reparerades genen, samtidigt som vår hjärna började växa. Därefter kopierades genen ytterligare två gånger.

Andra forskare har visat att de tre generna kodar för ett protein som påverkar hjärnans stamceller att dela sig till fyra nervceller i stället för två.

Resultatet är att vi bildar många fler nervceller än aporna.

Slumpen gav hjärnan växtvärk

En av våra kromosomer har genomgått tre förändringar som har gett oss en större hjärna än våra närmaste släktingar.