Skelett - Från jägare till bonde

Ny livsstil gav lätt skelett

När våra förfäder övergav tillvaron som kringvandrande jägare och samlare och slog sig ned som bönder blev bentätheten i deras skelett lägre.

13 april 2015

Lättare skelett är ett nytt fenomen

Bentätheten hos den moderna människan är betydligt lägre än hos både våra förfäder och människans närmaste släkting, schimpansen. Forskarna har hittills antagit att utvecklingen av ett lätt skelett har skett långsamt och gradvis genom vår utvecklingshistoria.

Nu visar forskning att människans lätta ben är en relativt ny företeelse, som uppstod plötsligt.

Maklighet ledde till skört skelett

Medan bentätheten hos våra förfäder under miljoner år hade varit hög och enhetlig, blev den för cirka 12?000 år sedan – i slutet av den senaste istiden – plötsligt lägre. Benen blev betydligt lättare och skörare.

Det visar nyligen genomförda undersökningar som gjorts av en internationell forskargrupp under ledning av Brian Richmond vid George Washington University i USA.

Förändringen i bentäthet beror enligt forskarnas studier på att människan övergick från en fysiskt aktiv livsstil som kringvandrande jägare och samlare till en makligare tillvaro som bofasta bönder.

CT-skanningar avslöjar skelettutveckling

Forskarna har med hjälp av nyutvecklade metoder för CT-skanning studerat bentätheten i leder hos nu levande människor, hos våra avlägsna och mer nutida förfäder samt hos schimpanser.

Det visar sig att tätheten i våra ben är 50–75 procent av den hos till exempel neandertalare och tidiga Homo sapiens.

Trots olika skelett: Jägare och bönder levde sida vid sida

Tvärt emot vad forskare hittills har trott levde bönder under flera tusen år sida vid sida med jägar-samlarfolket i Europa. Läs mer om människans utveckling i Europa i artikeln nedan:

Lätt skelett

Den moderna människans skelett är lättare än våra förfäders och närbesläktade arters skelett.

Klicka för större bild.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: