Shutterstock
tarantel, lasiodora, Parahybana, fågelspindel, hona

Så intog fågelspindlarna världen

De stora, ludna spindlarna spreds sannolikt över jorden via kontinentaldrift, efter att superkontinenten Gondwanaland upplöstes.

Fågelspindlar är mycket passiva djur, som sällan förflyttar sig långt från sina hålor.

Men trots det har de spridits över hela världen. Den enda kontinent inte har intagit är Antarktis.

Nu har forskare granskat spindlarnas arvsmassa och upptäckt att deras förfäder sannolikt spreds med kontinenternas rörelser för hundratals miljoner år sedan.

Analyserade rna i dagens spindlar

Genom att undersöka fågelspindlarnas så kallade budbärar-rna i databaser kunde forskarna skapa en modell av fågelspindlarnas släktträd och utvecklade en hypotes kring de ludna djurens evolution.

Slutsatsen blev att fågelspindlarnas tidiga förfäder färdades världen över via kontinentaldrift – efter upplösningen av superkontinenten Gondwana för mer än 150 miljoner år sedan.

Det stämmer med befintlig forskning i fågelspindlarnas uppkomst, som placerar deras ursprungliga hemvist i just norra Gondwana.

Spindel, Theraposa blondi, goliat, fågelspindel

Goliatspindeln kan bli upp till 30 centimeter lång.

© Didier Descouens

3 fakta om spindlar

1: Det finns mer än 45 000 spindelarter.

2: Den största fågelspindeln, goliatfågelspindeln, kan bli 30 centimeter lång.

3: På gräsmark kan det finnas mer än 500 spindlar per kvadratmeter.

Lämnade Indien flera gånger

Under flera miljoner år befann sig fågelspindlarna sedan på en global resa.

Den nya forskningen visar bland annat att fågelspindlarna flyttade till både Asien och Oceanien från Indien, som flyttade sig runt på jorden efter Gondwana – fram till subkontinenten kolliderade med Asien för 35–55 miljoner år sedan.

Under Indiens långsamma resa mot Asien har spindeln gjort de evolutionära framsteg som senare har gjort dem så framgångsrika.

Trots att fågelspindlarna spreds med hjälp av kontinenternas rörelser, tyder forskningen på att det var deras evolutionära anpassningar som gjorde dem framgångsrika var de än hamnade.

Vill du veta mer om giftiga spindlar? Läs här om världens giftigaste spindlar.

gondwana, gondwanaland, karta, kontinenter, spindlar

För mer än 150 miljoner år sedan hängde dagens kontinenter ihop i en enda superkontinent kallad Gondwana. Där utvecklades fågelspindlarnas förfäder.

© Wikimedia Commons