Anomalicaris SE

Första rovdjuren såg bra

Nytt fossilfynd bekräftar teorin om att ögat uppstod i färdig form.

Trots att ögon är extremt komplexa, uppstod de i helt färdig form tidigt i evolutionen under den så kallade kambriska explosionen, som inleddes för 545 miljoner år sedan. Det hävdar evolutionsteorin.

Enligt teorin kan avancerade organ nämligen uppstå mycket snabbt, men hittills har biologerna saknat slutgiltiga bevis för teorin. Det gör de inte längre, för nu har forskare vid University of New England i Australien hittat försteningar av ögonen hos det över en meter långa rovdjuret Anomalicaris, som utgjorde toppen av näringskedjan i haven för 500 miljoner år sedan.

Öga med 16000 linser

Ögonen, som satt på stjälkar, var sammansatta precis som flugögon. De innehöll 16000 linser, som gav undervattensjägaren oerhört god syn. Som jämförelse kan nämnas att ögonen hos en vanlig husfluga innehåller bara 3200 linser, medan ögonen hos de flesta arter av myror har mindre än 1000 linser. De förstenade ögonen hittades i den geologiska formationen Emu Bay Shale i Australien.

Anomalicaris fossil eyes

Sammansatta ögon har sannolikt varit utbredda under den geologiska period som kallas kambrium. Forskare vid South Australian Museum i Adelaide har hittat ännu äldre fossil av ögon, som härrör från ett 515 miljoner år gammalt, okänt rovdjur.

Ögonen, som påminner om dem hos nutida rovflugor och trollsländor, är sammansatta av 3000 linser. Man måste framåt i tiden till för omkring 400 miljoner år sedan, innan man hittar andra fossil av ögon som matchar ögonen hos detta urgamla rovdjur i synförmåga och komplexitet.

Fly close-up

Nya strategier för att överleva

Forskarna menar att rovdjuren var en av viktigaste drivkrafterna bakom djurens otroliga utveckling under den kambriska explosionen. Bytesdjuren måste hela tiden utveckla nya strategier för att överleva, vilket besvarades med nya förmågor hos rovdjuren.

Den snabba utvecklingen av komplexa ögon hos rovdjur kan ha varit en högst väsentlig drivkraft bakom evolutionen under den period som var djurlivets motsvarighet till Big Bang.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: