Shutterstock

Nya berg startade utvecklingen av livet

Nu vet geologer varför evolutionen stod stilla i en miljard år innan livsformerna fullkomligt exploderade under den geologiska perioden kambrium.

Evolutionen tog en väldigt lång paus för 1,8 miljarder år sedan.

Trots att encelligt liv hade utvecklats till celler med cellkärnor, vilket är basen för komplexa, flercelliga organismer, stannade utvecklingen nästan upp helt vid den tiden. Geologer talar om "the boring billion" – det vill säga de tråkiga miljarder år som följde.

Nu har ett team av forskare från Peking University i Kina hittat en förklaring. Anledningen är att det just under denna period fanns ovanligt lite bergsbildning på jorden.

Världshaven fylldes med näringsämnen för 750 miljoner år sedan när superkontinenten Rodinia (infogad) delades upp. Det påbörjade utvecklingen av nya livsformer.

© Shutterstock & Henning Dalhoff/SPL

Kontinentalplattorna rörde sig långsammare, vilket ledde till att inga nya bergskedjor sköts upp. Istället slets bergen ned av vind och regn vilket ledde till att marken blev plattare och jordskorpan tunnare.

Konsekvensen blev att jordskorpan inte nåddes av något färskt material från jordens mantel, och att mindre mängder av fosfor och andra livsnödvändiga grundämnen sköljdes ut i havet.

Livet blomstrade när en superkontinent bröts upp.

Sambandet blev tydligt för forskarna när de kartlade tjockleken av jordens skorpa under miljardtals år.

Tjockleken går att få fram med hjälp av speciella mineraler som kallas zirkoner. De bildas i jordskorpan och deras sammansättning beror på hur högt trycket är när de bildas.

Berg gav nya näringsämnen

En tunn skorpa ger lägre tryck och zirkonerna visade att skorpan under den tråkiga perioden var tunnare än både före och efter.

Mot slutet av perioden samlades jordens landmassor i superkontinenten Rodinia, och först när den bröts upp började bergen att resa sig igen vilket ledde till att haven fylldes med nya näringsämnen.

© Shutterstock

Tre fakta om kambrium

Perioden:

Kambrium är perioden som pågick från för 541 miljoner år sedan till 485,4 miljoner år sedan.

Djurlivet:

Från början av kambrium uppstod en mängd nya flercelliga, komplexa djur.

Fossilen:

Många av djuren, såsom trilobiterna, fick hårda skal vilket har lett till att fossil bevarats bättre.

Det satte igång utvecklingen av det flercelliga livet, som för 541 miljoner år sedan tog fart på allvar under i den så kallade kambriska explosionen.

Under denna period uppstod en mängd nya komplexa livsformer dit samtliga nu levande djurgrupper kan spåras.