Människans utveckling Australopithecus

Människans utveckling på 5 minuter

I dag finns bara vi Homo sapiens kvar, men för bara 14 500 år sedan hade vi sällskap av andra människoarter...

I dag finns bara vi Homo sapiens kvar, men för bara 14 500 år sedan hade vi sällskap av andra människoarter...

Shutterstock