De första fiskarna hoppade upp på land

Film: Försök med fisk som hoppar upp på land leder till ny teori om hur livet utvecklade sig från hav till land. Se en film om hoppande fiskar här.

Jumping fish

Fiskar behövde inte ben när de gick upp på land. Det anser forskarna bakom en vetenskaplig undersökning som publicerades 2011 i Journal of Experimental Zoology.

Fiskar hoppade upp på land för 150 miljoner år sedan

I ett försök undersökte forskare från Northern Arizona University moskitfisk, som är känd för att hoppa upp på land när den hotas av rovfiskar, och zebrafiskar som normalt inte brukar hoppa upp ur vattnet.

I laboratorieförsöket hoppade båda arter för livet på nästan samma sätt när de lades på en våt trasa.

Forskarna tror därför att en gemensam förfader till fiskarna utvecklade förmågan att hoppa upp på land för mer än 150 miljoner år sedan och därefter utvecklade ben väl uppe på land.

Se videoklip med hoppende fisk her: