Shutterstock & Lotte fredslund & Finbarr O’Reilly/Reuters/Ritzau Scanpix
Kan vi få barn med apor?

Kan vi få barn med apor?

En sovjetisk forskare lär ha experimenterat med detta på 1920-talet, dock utan framgång. I dag är de flesta forskare eniga om att det vore en dålig idé. Men är det över huvud taget ­ biologiskt möjligt att skapa en korsning mellan människa och schimpans?

Hästar och åsnor. Isbjörnar och brunbjörnar. Öresvin och falsk späckhuggare. Det finns många exempel på att olika arter kan få avkommor ihop trots att de har utvecklats i olika riktningar under hundratusentals eller kanske till och med miljontals år. Men kan människor och schimpanser få barn tillsammans? Inom tre områden finns goda argument både för och emot:

Gener

För: Våra gener är nästan identiska

Människans och schimpansens gener är ­identiska till 99 procent. Generna är den del av dna som fungerar som planritningar för proteinerna, kroppens byggstenar. Flera andra arter som också har likheter i dna (exempelvis öresvinet och arten falsk späckhuggare som har varit åtskilda i över åtta miljoner år) kan få avkomma tillsammans.

Gener från människor och schimpanser

Endast en procent av våra gener åtskiljer sig från schimpansernas.

© Shutterstock & Lotte fredslund & Finbarr O’Reilly/Reuters/Ritzau Scanpix

Emot: Generna bestämmer inte allt

Generna utgör bara 1,5 procent av vårt dna. Resterande del av arvsmassan har också biologisk betydelse. Den innehåller till exempel dna-sekvenser som kan aktivera eller ­deaktivera vissa gener. Människan har 3 000 sekvenser av det här slaget som vi inte delar med schimpansen.

Kromosomer

För: Våra kromosomer liknar varandra

Våra kromosomer liknar schimpansens. Vi har dock ett kromosompar färre, eftersom schimpansens kromosom 2A och 2B hos oss har smält samman till en (kromosom 2). Denna lilla
skillnad borde dock inte hindra oss från att få barn tillsammans – hästar och zebror kan få avkommor trots att de har helt antal kromosomer.

Kromosomer

Skillnaden i antalet kromosomer mellan människor och schimpanser är ytterst liten.

© Shutterstock & Lotte fredslund & Finbarr O’Reilly/Reuters/Ritzau Scanpix

Emot: Kromosomer har inre skillnader

Trots att människans och schimpansens kromosomer ytligt sett liknar varandra finns det andra skillnader. Generna kan sitta på olika ställen på kromosomerna och större delar av en kromosom kan vara organiserade på ett annat sätt, till exempel om en lång dna-sekvens har vänts 180 grader.

Befruktning

För: Människoapor kan befrukta varandra

Könscellerna – och för övrigt även strukturen i könskromosomerna X och Y – är snarlika hos alla människoapor. Det finns exempel på att schimpanser och deras systerart dvärgschimpanser har fått avkommor tillsammans. Dessutom har experiment visat att mänskliga spermier kan tränga in i äggceller från såväl gibboner som gorillor.

Befruktning

Det finns exempel på att befruktning skett mellan människoapor

© Shutterstock & Lotte fredslund & Finbarr O’Reilly/Reuters/Ritzau Scanpix

Emot: Lång väg från befruktning till barn

Trots att spermier och äggceller från människa och schimpans kan smälta ­samman, resulterar det inte nödvändigtvis i ett livsdugligt foster. I fosterutvecklingen kan även små oöverensstämmelser få stora konsekvenser. Det är anledningen till att exempelvis getter och får bara i undantagsfall kan få ungar tillsammans.

DOM: OAVGJORT

Artikeln utgavs första gången 2021.