Evolution 3/2006

Kan man verkligen tro på evolutionen?

Ögat visas ofta upp av starkt religiösa personer som något evolutionen inte kan förklara. Finns det ett bra svar?

25 september 2014

Ögon hos däggdjur är oerhört komplexa sinnesorgan, och tar man bort en enstaka del, till exempel hornhinnan, kommer det inte att fungera.

Man kan emellertid hos både nu levande och utdöda djur i naturen hitta alla de mellanformer som behövs för att man skall kunna utveckla ett funktionellt öga. Det har bland andra den svenske biologen Dan-Erik Nilsson visat.

Ljuskänsliga celler varnar mot faror

Till en början kan en liten samling ljuskänsliga celler på huden vara en fördel för djur, som lever på havsbottnen. När ljus aktiverar cellerna, märker djuret att det ligger helt fritt och är ett lätt byte. Skulle en skugga från en rovfisk falla på cellerna, kan djuret kanske hinna i säkerhet.

Vidare kan man tänka sig att om cellerna sjunker in i huden i en ficka, ligger de bättre skyddade. Om de tillsammans bildar ett halvklot, kan djuret avgöra var skuggan kommer från, beroende på vilka celler som aktiveras.

En genomskinlig hinna kan skydda cellerna mot smuts, och om den även bryter ljuset, kan ljuskänsligheten ökas.

Ögats utveckling

Varje enskilt steg är en förbättring av ett redan välfungerande system. Därför kan man lätt tänka sig att det ena utvecklats ur det andra via evolutionen ända fram till ögon som våra. Därmed faller de religiösa kreationisternas argument.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: