Jordlager i Awash

Jordlager är fönster mot urtiden

Jordlager kan berätta en massa om perioden som Ardi levde under.

19 maj 2010 av Rasmus Kragh Jakobsen

Ardipithecus ramidus hittades i ett sex–åtta meter tjockt jordlager, som turligt nog är inklämt mellan askan från två förhistoriska vulkanutbrott.Vulkanisk aska kan tidsbestämmas med en noggrannhet på bara 5000 år genom att man mäter förhållandet mellan mängden av två isotoper av argon.

Det visar sig att asklagrens ålder inte går att skilja åt – båda är 4,4 miljoner år gamla. Det innebär att alla fossil i Ardis lager härrör från en snäv period på högst 10000 år och kanske bara ett par århundraden.

Det är alltså tänkbart att alla de fossil av Ardipithecus ramidus som har hittats härrör från några få generationer.

Svin berättar historia

Dateringen bekräftas ytterligare av många av de djurarter som har hittats tillsammans med Ardi, exempelvis grisar. Man känner evolutionshistorien för grisar synnerligen väl, och därför är det möjligt att placera de fossila grisbenen inom en ganska begränsad period. Slutligen har jordens poler bytt plats med jämna mellanrum. Det kan avläsas i jordlagren, och denna dateringsmetod stämmer också med de övriga.

Ardis lager är långtifrån det enda som har hittats i området. Awashfloden ligger på en plats där kontinentalplattornas rörelser betyder att Afrika under de senaste 25 miljoner åren spruckit på längden hela vägen ned till Moçambique. I denna process skjuts sedan länge begravda sediment långsamt upp till ytan, där regn, vind och floder eroderar fram de gamla fossilen. Totalt har det blottlagts 14 fossilrika lager, där det översta är 80000 år gammalt, medan det nedersta har en ålder av omkring sex miljoner år.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: