Har människan levt i vatten?

1 september 2009

Teorin att människan i själva verket är ett vattendjur som vandrat upp på land – eller i alla fall har genomlevt ett vattenlevande stadium som ett led i sin utveckling – lades ursprungligen fram av den brittiske biologen Alister Hardy. Hardys teori försöker besvara en rad frågor som den gängse teorin om människans utveckling har svårt att förklara: Varför har vi ingen päls? Varför avviker människors sexuella beteende från andra primaters? Varför är vi de enda som gråter med tårar? Varför är människobarn feta, medan många andra djurungar är magra? Många av dessa till synes ovanliga egenskaper är vanliga bland vattendjur, och därför menade Hardy att de måste tas som ett bevis för att människor en gång har levt i vatten. Även små barns förmåga att simma under vatten har uppfattats som ett tecken på att människan faktiskt har ett akvatiskt förflutet. Hardys teori har dock aldrig fått nämnvärd vetenskaplig uppbackning, och mycket få forskare tror på den idag. Är det sant att människor tidigare levde i vatten? Teorin att människan i själva verket är ett vattendjur som vandrat upp på land – eller i alla fall har genomlevt ett vattenlevande stadium som ett led i sin utveckling – lades ursprungligen fram av den brittiske biologen Alister Hardy. Hardys teori försöker besvara en rad frågor som den gängse teorin om människans utveckling har svårt att förklara: Varför har vi ingen päls? Varför avviker människors sexuella beteende från andra primaters? Varför är vi de enda som gråter med tårar? Varför är människobarn feta, medan många andra djurungar är magra? Många av dessa till synes ovanliga egenskaper är vanliga bland vattendjur, och därför menade Hardy att de måste tas som ett bevis för att människor en gång har levt i vatten. Även små barns förmåga att simma under vatten har uppfattats som ett tecken på att människan faktiskt har ett akvatiskt förflutet. Hardys teori har dock aldrig fått nämnvärd vetenskaplig uppbackning, och mycket få forskare tror på den idag.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: