Paco Cárdenas

Forskare har hittat världens äldsta tecken på djurliv

Svampdjur existerade för 890 miljoner år sedan, hävdar en ny studie som kan vända upp och ned på vår uppfattning av livets uppkomst på jorden.

För 541 miljoner år sedan, i samband med den kambriska explosionen uppstod det första djurlivet på jorden.

Det är åtminstone vad ett flertal forskare har varit överens om. Fram till nu.

För enligt helt ny forskning från Laurentian University i Kanada har forskningen hittills visat fel med cirka 350 miljoner år.

Det är fyndet av svampaktiga fossil i nordvästra Kanada, som hjälpa till att förändra vår världsuppfattning. Åtminstone om man ska tro Elizabeth Turner som ligger bakom det uppseendeväckande fyndet:

”Om jag har rätt, har det existerat djur långt innan uppkomsten av de hittills tidigast kända djurfossil”, berättar Turner för Nature.

”Det innebär att det finns en lång historia av djur som inte har bevarats tillräckligt väl.”

Svampfossil och ny svamp

På bilden till vänster ser du vad som möjligtvis har hänt när skelettet till de 890 miljoner år gamla svampdjuren blev till fossiler. Till höger ser du mönster som förekommer på moderna svampdjur.

© Elizabeth C. Turner

Andra forskare har dock mottagit nyheten om fyndet med skepsis:

”Det är en så stor tes, att man blir tvungen att utesluta alla andra möjligheter”, säger Rachel Wood, geofysiker vid University of Edinburgh.

Samtidigt påpekar hon att det kanske inte ens är svampdjur som de kanadensiska forskarna har hittat:

”Mikrober producerar exempelvis märkliga och vackra mönster och former. Ibland kan kristaller växa på ett sätt som får dem att likna mönstret som skapas av levande organismer”, vidareutvecklar Wood.

Vem som till slut visar sig ha rätt kan bara ytterligare undersökningar avgöra.