Nobumichi Tamura

Forskare flyttar livets milstolpar

Fotosyntes, cellkärnor, ben och ryggrader – det har hänt mycket med livet sedan det uppstod för fyra miljarder år sedan. Men nu flyttar nya fynd runt på var och när livets största milstolpar ägde rum.

3,4 miljarder år sedan: Tidiga bakterier syresätter jorden

© Shutterstock

Fram till 2018 trodde forskare att fotosyntesen utvecklades för 2,7 miljarder år sedan. Genetiska analyser visar att det skedde för 3,4 miljarder år sedan. Under de första miljarder åren bands syret från fotosyntesen i mineraler i stället för att friges i atmosfären.

1,9 miljarder år sedan: Forskare hittar den felande länken

© R.B. Pedersen/Centre for Geobiology/ University of Bergen, Norway

Eukaryoter – celler med en kärna – omfattar bland annat oss själva, men deras ursprung är en gåta. 2015 upptäckte forskare en grupp så kallade arkéer på havsbotten som kan ha gett upphov till eukaryoterna för omkring 1,9 miljarder år sedan.

1,2 miljarder år sedan: Sex sätter fart på utvecklingen

Dna flyter genom broar från den ena bakterien till den andra.

© SPL

Bakterier kan dela gener via broar – en förmåga som uppstod tidigt i livets historia och som hjälper arter att anpassa sig snabbt. Men fossil tyder på att sex, då könsceller smälter ihop till ny avkomma, först uppstod för 1,2 miljarder år sedan.

660 miljoner år sedan: Svampdjur var jordens första djur

© Zongjun Yin

Amerikanska forskare upptäckte 2018 kemiska spår av ett upp till 660 miljoner år gammalt djur – ett svampdjur som är 100 miljoner år äldre än tidigare kända spår av djur. Genetiska analyser tyder dock på att djur uppstod redan för 800 miljoner år sedan.

550 miljoner år sedan: Djuren ställer sig upp

© Virginia Tech

De första djuren med ben – förfäder till insekter och ringmaskar – uppstod under kambrium för 541 till 485 miljoner år sedan. Det var åtminstone vad forskare trodde tills de 2018 fann tydliga fotspår på en förstenad 550 miljoner år gammal havsbotten från Kina.

472 miljoner år sedan: Växter slår rot på land

De första landväxterna påminde om dagens levermossor.

© Ed Reschke/Getty Images

Nya fynd från Sydamerika visar att ett flertal växtarter hade slagit sig ned på landbacken redan för 472 miljoner år sedan. 20 miljoner år senare gick insekternas förfäder i land, och våra egna förfäder följde efter för cirka 400 miljoner år sedan.

450 miljoner år sedan: Ryggradsdjur gör framsteg längs kusten

De tidiga ryggradsdjuren utvecklades nära land.

© Nobumichi Tamura

I dag är korallrev hemvist för en mångfald av fiskar, vilket har fått en del forskare att tro att det var de urgamla reven som gjorde de tidiga ryggradsdjuren framgångsrika. Men ny forskning avslöjar att framstegen började betydligt närmare stranden.