Fisk med ben tog sig upp på land

Den förhistoriska rovfisken Tiktaalik hade primitiva fram- och bakben och kunde röra sig på land på alla fyra visar nya fynd. Upptäckten utmanar den vedertagna teorin om utvecklingen från fenor till ben.

Tiktaalik

Helt nya undersökningar och fynd av den förhistoriska rovfisken Tiktaalik visar att djuret både hade välutvecklade framfenor och ett kraftigt bäckenparti med starka, flexibla bukfenor.

Den krokodilliknande fisken var anpassad till livet på grunt vatten och kunde förmodligen göra små utflykter upp på land.

Fisk med fire ben

Hittills har forskarna dock trott att den första fisk som steg i land enbart använde framfenorna till att röra sig med, då bukfenorna var små och svaga. Men nu visar det sig att fisken utvecklade både bakben och framben i det låga vattnet.

Läs artikeln: Fisk med ben tog sig upp på land

Vill du läsa mer om fiskarnas landstigning för mer än 375 miljoner år sedan? Och vill du veta mer om vad arkeologerna har hittat om andra förhistoriska djur som förmodligen var först att komma upp på land?

Läs hela artikeln från Illustrerad Vetenskap 10/2014.