Martian meteorit

Började för 3,6 miljarder år sedan

15 maj 2012 av Helle & Henrik Stub

Jorden började sin utveckling som ett mycket varmt stenklot täckt av flytande lava. Det är svårt att tänka sig att organiska ämnen kan uppstå eller överhuvud taget existera i så extrema omgivningar.

För 3,6 miljarder år sedan hade jorden fallit så mycket till ro att de första haven uppstod. Det är från denna tidpunkt som de första spåren av liv härstammar – men frågan är hur de uppstod. Den ena möjligheten är att livet uppkom på den unga jorden.

Vi känner inte till så mycket om förhållandena på jorden den gången, men livet kan ha fått en kickstart av en stor mängd organiska molekyler tillförda av meteoriter och kometer. Eftersom livet uppstod mycket snabbt, kräver teorin att steget från livets byggstenar till levande organismer är lätt att ta.

Den andra möjligheten, den så kallade panspermihypotesen, säger att själva livet och inte bara byggstenarna nått jorden utifrån. Teorin har den fördelen att den förklarar hur livet kunde uppstå så snabbt på ett klot, som bara svalnat tillräckligt för att hav skulle kunna bildas.

Genombrott 1952

Forskare inom både kemi och fysik försökte i åratal förgäves förklara hur livet egentligen uppkommit. År 1952 skedde emellertid ett genombrott.

Kemisten Harold Urey och hans assistent Stanley Miller försökte återskapa de betingelser som rådde på den tidiga jorden. De simulerade blixtar genom att sända elektriska urladdningar genom en kolv med gaser, som de ansåg att jordens atmosfär bestod av för miljontals år sedan: metan, ammoniak, väte och vattenånga. De lyckades skapa åtskilliga aminosyror, som proteiner är gjorda av.

Det är emellertid inte alls där problemet ligger. Aminosyror är faktiskt inte särskilt svåra att framställa. De kräver bara de rätta kemiska betingelserna. Det är alltså inte så märkligt att man lyckades framställa aminosyror i laboratoriet, för bildningen av aminosyror följer kemins lagar.

Aminosyror är bara byggstenar, men för att sätta ihop dem till de proteiner som allt liv är baserat på krävs enorma mängder information. Denna information är, så vitt vi kan se, inte inbyggd i naturlagarna. Något måste styra de spirande biologiska processerna.

En normal protein-molekyl består av 100 aminosyror av 20 olika typer. De kan sättas ihop på inte mindre än 10130 olika sätt. Att ett visst protein skulle ha bildats av en slump, är därför omöjligt.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: