Shutterstock

Blir vi allt längre?

När jag besöker gamla hus måste jag ofta huka mig. Jag har fått höra att människor inte var inte så långa förr i tiden. Stämmer det? Blir vi allt längre?

Invånarna i den industrialiserade delen av världen har blivit markant längre under de senaste 150 åren. I genomsnitt har vår längd ökat med 10 centimeter och i norra Europa ända upp till 14 centimeter, så det är inte underligt om dörrarna i gamla hus verkar låga och sängarna korta.

Därför blir vi längre

Forskarna anser att det finns tre huvudorsaker till vår längdökning.

  • För det första skedde det i samband med industrialiseringen en stor genetisk uppblandning. Tidigare bodde de flesta på landet, och man hittade sin maka i grannskapet. Detta ledde till en mild form av inavel, som upphörde när människor flyttade till stan. Inavel bidrar till att hålla längden nere.

  • För det andra spelar bra mat under barndomen en stor roll för hur lång man blir. En kost som är rik på vitaminer, mineraler och proteiner befrämjar tillväxten.

  • För det tredje drabbas barn av färre infektionssjukdomar. Det har visat sig att infektionssjukdomar under den tidiga barndomen har stor betydelse för barnets slutlängd. Sjukdomar sätter tillväxten på vänt, och sådana förluster kan vara svåra att hämta in.

Nederländarna är längst i Europa

I Europa innehar nederländarna nu längdrekordet. Nya siffror visar att en ung nederländsk man är i genomsnitt 183 centimeter. Människor från södra Europa är betydligt kortare, men de har börjat knappa in på oss nordbor.

Det finns dock ingen fara för att vi växer upp bland molnen. Genetiskt är vi programmerade till en maximal längd, och mycket tyder på att vi nått den nivån i norra Europa – i varje fall visar mätningar från mönstringar att längden inte ökar mer.

Längden varierar

Utvecklingen kan dessutom vända igen. För hundra år sedan var amerikaner i genomsnitt till exempel sju centimeter längre än västeuropéer, men idag är västeuropéer fem – sju centimeter längre än amerikaner. Den sannolikaste förklaringen är bättre kost i Europa.

Historiskt sett har det förekommit stora variationer. Under bronsåldern var vi ganska långa, men under vikingatiden var män i genomsnitt endast 171 centimeter långa, medan kvinnorna var 158 centimeter.