Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

850 000 år gammal tand visar vägen till vår förfader

Analyser av en urgammal tand har slutligen infogat en omstridd människoart i vårt släktträd. Resultatet ger ett nytt förslag till vem som var vår närmaste förfader – och avslöjar samtidigt varifrån vi får våra karaktäristiska ansiktsdrag.

Shutterstock

Vem är vår närmaste förfader?

Den frågan har delat upp paleontologer i två läger i årtionden. Det ena trodde att det är arten Homo heidelbergensis, som av vilken flera fynd har gjorts i både Europa och Afrika.

Det andra förespråkade att det är arten Homo antecessor, som vi fick kännedom om först 1994, då ett 78 000 år gammalt barnkranium dök upp i Atapuerca i norra Spanien.

Nu har en banbrytande undersökning av en 850 000 år gammal tand lett in forskarna på nya spår.

Två arter är kandidater

Människoarterna Homo antecessor och Homo heidelbergensis har delat upp paleontologerna i två grupper i jakten på vår närmaste förfader.

850 000 år gammalt kranium från Homo antecessor.

Homo antecessor

Homo antecessor skildes av från släktträdet innan vi själva skildes ut från neandertalarna och denisovamänniskorna. De drag vi delar med Homo antecessor är därför äldre än de karaktäristiska dragen hos denisovamänniskorna och neandertalarna.

Shutterstock
Fossil av Homo heidelbergensis kranium.

Homo heidelbergensis

De sista individerna av Homo heidelbergensis fanns utspridda i både Afrika och Europa från för 700 000 till för 300 000 år sedan. Arten är därmed tillräckligt gammal för att vara förfader åt neandertalarna, denisovamänniskorna och oss själva.

Shutterstock

Genom att kartlägga proteiner i tanden har forskare från Köpenhamns universitet slutligen placerat in Homo antecessor på människosläktets släktträd.

Resultatet har uppnåtts med hjälp av en ny teknik, som har utvecklats av centrumen EvoGenomics og GeoGenetics.

I stället för att hämta genetisk information i fossil i form av dna kan tekniken få den av proteiner, som kan föra mycket längre bakåt i tiden.

Dna är bräckligt och bryts ned med tiden, så det finns i stort sett aldrig kvar användbart dna i fossil, som är mer än ett par hundratusen år gamla.

Proteiner, särskilt de som döljer sig i tandemalj, kan däremot bevaras i miljontals år.

Tanden er et fossil fra Homo antecessor.

Proteinanalyser av emaljen från den här tanden har till slut placerat Homo antecessor på släktträdet.

© Mathieu Duval et al.

Av bara 20 milligram emalj lyckades forskarna under ledning av Enrico Cappellini extrahera proteinsekvenser, som kunde berätta om Homo antecessors släktskap med senare människoarter.

Forskarna jämförde sekvenserna med motsvarande sekvenser från Homo sapiens, neandertalare och de så kallade denisovamänniskorna som levde i Sibirien samtidigt som neandertalarna befolkade Europa.

Resultatet visar att Homo antecessor hör hemma på den utvecklingsgren som vi delar med de två andra människoarterna, och det ger oss nya kunskap om när de speciella drag som kännetecknar vår egen art har uppkommit.

Proteiner identifierar vårt upphov

Bombardemang, kollisioner och kretslopp. Forskarna utsätter urgamla proteiner för ett flertal påfrestningar, och resultatet är en detaljerad mätning av proteinernas beståndsdelar, som kan ge information om vår förfader.

Våra ”moderna drag” är urgamla

Då de första fynden av Homo antecessor gjordes 1994, var det just dragen hos barnkraniet som forskarna fastnade vid.

Kraniet bar drag som liknar vår egen art överraskande mycket. Det gäller speciellt våra små och platta ansikten, med en del karaktäristiska fördjupningar under kindbenen.

Homo antecessor hade ett platt och relativt litet ansikte.

Homo antecessor, som levde för cirka 1,2 miljoner till 780 000 år sedan, hade drag som påminner om våra: Ett platt och relativt litet ansikte.

© Ritzau Scanpix

Samma drag finns hos våra egna kranier, men inte hos neandertalarna eller denisovamänniskorna.

Den nya proteinundersökningen konstaterar att Homo antecessor tillhör vår egen utvecklingsgren, så att vi med största sannolikhet har ärvt våra speciella ansiktsdrag från denna art.

Våra drag är därmed minst 850 000 år gamla.

Det betyder samtidigt att de uppstod innan vår utvecklingslinje skilde sig från neandertalarna och denisovamänniskorna. Våra drag är med andre ord äldre än de speciella drag vi känner igen från de andra båda arterna.

Proteiner i en tand har placeret Homo antecessor på menneskeslægtens stamtræ.

Både neandertalare och denisovamänniskor har kranier med ett mer framskjutande underansikte och kraftiga ögonbrynsbågar.

Det är drag som traditionellt har betraktat som mer ursprungliga eller "primitiva" än våra egna, men de visar sig nu alltså vara mer ”moderna”.

Det är för tidigt ännu att utnämna Homo antecessor till vår närmaste förfader, men vi vet att den förfader vi delar med neandertal- och denisovamännisan har varit en antecessorliknande art.

För att få en fullständig bild måste forskarna jämföra Homo antecessors proteiner med proteiner från Homo heidelbergensis, så att vi även kan placera in den arten på släktträdet.

Homo heidelbergensis levde för 700 000 till 300 000 år sedan.

Arten är därmed precis som Homo antecessor tillräckligt gammal för att ha gett upphov till både oss själv samt, neandertal- och denisovamänniskan, men det är också möjligt att Homo heidelbergensis ska placeras på släktträdet efter att vår egen art avskildes från de båda andra.

Eventuellt ska de europeiska fynden av Homo heidelbergensis betraktas som ”preneandertalare”, medan de afrikanska fynd som har tillskrivits arten, kanske hör hemma någon helt annanstans på släktträdet.

Proteiner bygger om släktträdet

Allt detta ska forskarnas nya proteinanalyser förhoppningsvis utreda under kommande år.

Metoden ska ge oss en mycket mer exakt överblick över vårt familjealbum och samtidigt ge oss möjlighet att följa vår släkt mycket längre tillbaka i tiden än vad dna-analyser kan erbjuda.

Läs också:

Människans utveckling Australopithecus
Evolution

Människans evolution på 5 minuter: Här är dina förfäder

3 minuter
Evolution

Vår äldste förfader hade ingen anus

1 minut
Evolution

Kinesisk läkeört gömmer sig för människan

2 minuter

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.
Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa Dölj