Shutterstock

Massutrotning banade väg för dinosaurierna

Våldsamma vulkanutbrott och syraregn blev för 233 miljoner år sedan början på dinosauriernas storhetstid.

Ett meteoitrnedslag blev slutet för dinosaurierna - det är ett numera välkänt faktum. Men deras storhetstid började också dramatisk. Det vosar en nu studie som publicerats av forskare från bland annat University of Bristol och China University of Geosciences.

Med hjälp av fossil har forskarna bakom studien, som har publicerats i det vetenskapliga tidskrift Scientific Advances, hittat flera bevis för ännu en massutrotning i jordens historia - förutom de fem stora som ofta lyfts fram.

För 233 miljoner år sedan fyllde enorma vulkanutbrott atmosfären med koldioxid, metan och vattenånga, vilket ledde till drastiska förändringar i klimatet och djurlivet, och banade väg för dinosauriernas storhetstid de följande 165 miljoner år.

Enligt forskarna bakom den nya studien var händelsen så pass våldsam att den utplånade lika många arter som det stora meteoritnedslaget för 66 miljoner år sedan.

Forskarna bakom den nya studien anser att den stora klimatkatastrofen (CPE) är en massutrotning som kan likställas med övriga fem stora massutrotningar som vi känner till.

© D. BONADONNA/ MUSE, TRENTO

Kraftiga klimatförändringar drabbade jorden

Tidigare studier har visat att dinosauriernas dominans exploderade för 232 miljoner år sedan under den geologiska perioden trias. Den inträffade för 251–200 miljoner år sedan, då klimatet var varmt och torrt med korta perioder av fuktigt klimat.

Under tiden fram till dinosauriernas genombrott drabbades världen emellertid av en rad kraftiga klimatförändringar med fyra mycket fuktiga perioder efter varandra.

Forskare har bland annat kunnat avläsa dessa perioderna i avlagringar i bergskedjan Dolomiterna i norra Italien.

Att jordens klimat förändrades gjorde att det ställdes stora krav på djurens förmåga till anpassning. Fossilen avslöjar att dinosaurierna klarade utmaningen bättre än sina konkurrenter - möjligtvis för att det fanns många dinosauriearter som var redo att ta över flera olika nischer.

Fram till dinosauriernas era dominerades fastlandet av en stor mångfald av kräldjur – från krokodilliknande arter och sköldpaddor till grupper som inte har några ättlingar i dag.

© Giphy

Reptilerna regerade

Orsaken till de våldsamma klimatförändringarna var enligt forskarna mycket kraftig vulkanisk aktivitet i det som i dag är västra Kanada.

Vulkanutbrotten gav ett fuktigare klimat, global uppvärmning och syraregn, som gallrade i djurlivet.

Det ser ut som att den grupp som senare blev till däggdjur också drog fördel av klimatförändringarna.