Vilka färger hade dinosaurierna?

I böcker och filmer är dinosaurier ofta gröna, bruna eller grå, men hur kan man veta vilka färger djuren hade?

Dinosaur colour

Det är endast i sällsynta fall som hud bevaras i fossil. Det kan dock ske om djuret dött i en torr miljö och hunnit mumifieras, innan mineraliserande processer gjort det till fossil.

Färgerna är baserade på forskarnas kvalificerade gissningar

Nu har man funnit hudavtryck av flera olika dinosauriearter. På dessa avtryck kan man se både fjäll och hudveck, och det är tydligt att dinosaurierna har haft en hud, som har påmint om nu levande kräldjurs. Några fjäll har en sammansättning, som får en del forskare att hävda att de måste ha haft pigmentering, men spår efter egentliga färger har man aldrig funnit i avtrycken, eftersom pigment mycket snabbt bryts ned och fossil tar upp färger efter de mineraler som de har fossiliserats i.

Det finns därför ingen strikt vetenskaplig kunskap om dinosauriernas färger, varför forskarna måste förlita sig på kvalificerade gissningar.

Dinosaurier använde möjligtvis färger som kamouflage

Liksom nutidens djurgrupper skulle dinosaurierna söka efter föda, undvika fiender och finna en make. Därför förmodar man att de använde färger på samma sätt som djur gör i dag, till exempel till kamouflage och som inbördes signaler mellan artfränder.

Har en dinosaurieart levt i tät vegetation, kan man gissa att den har varit grön eller brunaktig och kanske haft fläckar och ränder för att bättre kunna gömma sig bland blad och skuggor. Dinosaurier i öppna områden kan ha haft färger som nutidens savanndjur.