Shutterstock
velociraptor

Velociraptor – Lever Jurassic Park-mördaren upp till sitt rykte?

Den är Jurassic Park-filmernas ultimata dödsmaskin – intelligent som en människa, snabb som en gepard och mer dödlig än något annat rovdjur. I verkligheten var Velociraptor knappast särskilt skrämmande.

Velociraptor är kanske en av de mest kända rovdinosaurierna och en av Jurassic Park-filmernas största stjärnor.

Med sin enorma storlek, otroliga hastighet, dödliga klor och bett har dinosaurien fått rykte om sig att ha varit en genuin dödsmaskin.

Tanken på att möta den kan få även den djärvaste att rysa av rädsla.

Men paleontologiska fynd visar att Velociraptor i verkligheten inte var särskilt skräckinjagande.

Hur stor var Velociraptor?

Mindre än en golden retriever! Velociraptor, den livsfarliga rovdinosaurien från Jurassic Park och Jurassic World, var i själva verket inte så stor som i filmerna.

I verkliga livet vägde Velociraptor omkring 15-20 kilo. Det kan jämföras med en golden retriever som i genomsnitt väger 25-35 kilo. Rovdinosaurien var två meter lång, varav svansen utgjorde ungefär halva längden.

Velociraptor var mindre än en hund

Paleontologen Mark Witton tog denna bild av sin hund – en greyhound vid namn Beau – bredvid ett Velociraptor-skelett. Hunden är cirka 70 centimeter hög från golv till översidan av ryggen och väger 27 kilo.

© Mark Witton

Hade Velociraptor fjädrar?

Velociraptor tillhör de så kallade dromaeosaurierna, även kända som "raptorerna" – en grupp rovdinosaurier som var mycket nära besläktade med fåglarna. Och precis som fåglarna hade Velociraptor fjädrar.

Forskarna har ännu inte hittat fjädrar från Velociraptor, men de har flera andra bevis.

För det första har de hittat fjädrar hos en del av rovdinosauriens närmaste släktingar, bland annat Microraptor och Zhenyuanlong. Dessutom har de hittat små knoppar på Velociraptors arm, där vingfjädrarna en gång satt.

Velociraptors fjädrar liknade på många sätt fåglarnas, men dinosaurien kunde inte flyga – bland annat för att vingarna var för små för att kunna lyfta djurets vikt.

Velociraptor havde fjädrar
© Fred Wierum

Hur såg Velociraptor ut?

Velociraptor var ett effektivt rovdjur och dess huvud, händer och fötter var tungt beväpnade.

Huvudet

Nosen var smal och beväpnad med cirka 60 små, spetsiga, sågtandade tänder. Ögonen var delvis framåtriktade, så att dinosaurien kunde uppskatta avståndet till ett bytesdjur.

Kroppen

Velociraptor var relativt slankt byggd och dess skelett var lätt eftersom det var ihåligt. Större delen av kroppen var täckt av fjädrar.

Händerna

Velociraptors händer var mer eller mindre dolda av vingfjädrarna, men det yttersta av fingrarna stack ut. De tre fingrarna bar böjda, spetsiga klor.

Fötterna

Fötterna hade fyra tår. Den ena var mycket liten, medan de andra tre var stora. Den innersta av de stora tårna hölls lyft över marken och bar en ovanligt stor böjd klo.

Jagade Velociraptor i flock?

I Jurassic Park framställs Velociraptor som ett flockdjur. I dag tvivlar forskarna på att det stämmer med verkligheten.

Idén om flockbeteende hos Velociraptor har tidigare varit populär bland paleontologerna, bland annat på grund av fynd, där flera individer av Velociraptors nära släkting Deinonychus hittades nära tillsammans.

Men sådana fynd bevisar inte flockbeteende.

Rovdjur, som vanligtvis är enstöringar, samlas ibland runt ett kadaver eller någon annan födokälla – som när ett stort antal bruna björnar samlas under laxsäsongen. Individerna av Deinonychus levde alltså inte nödvändigtvis i flock.

Velociraptor jagade små bytesdjur

Velociraptor jagade troligtvis ensam och var ute efter relativt som bytesdjur, som däggdjuret Zalambdalestes. Den här bilden är målad av paleontologen Mark Witton.

© Mark Witton

Nyligen hittade forskarna dessutom bevis, som underbygger att Deinonychus inte var ett flockdjur.

Genom att titta på tänder från flera individer kunde forskarna konstatera att unga djur havde en annan kost än de vuxna.

Om djuren levde i flock skulle vuxna och unga dela på måltiderna och därför drog forskarna slutsatsen att Deinonychus troligen var en ensamvarg.

Studien utesluter inte helt att Velociraptor kan ha jagat i flock, men bevisen pekar just nu åt andra hållet.

Vad åt Velociraptor?

Precis som de flesta andra rovdjur jagade Velociraptor troligtvis djur som var avsevärt mindre än den själv, som exempelvis små däggdjur, kräldjur eller dinosaurieungar.

Och om den kom förbi ett kadaver lät den sig nog också väl smaka.

Ett enda fynd har gett upphov till en idé om att Velociraptor även regelbundet jagade större djur, men enligt flera forskare är det ett missförstånd.

Fyndet består av en Velociraptor i dödskamp med en Protoceratops – en växtätare i samma storlek som ett stort får.

Rovdjurets ena tåklo är placerad vid växtätarens hals, medan växtätarens käkar har ett stadigt grepp om rovdjurets arm.

Protoceratops var avsevärt tyngre och kraftigare byggd än Velociraptor, så rovdjurets chanser att vinna striden var troligen små.

Därför tror en del forskare att denna Velociraptor var desperat. Eller att det i själva verket var växtätaren som initierade kampen.

Fossil av Velociraptor och Protoceratops

Detta fossil består av växtätaren Protoceratops (till vänster) och Velociraptor (till höger). Velociraptors stora klo på foten syns mitt i bilden i närheten av växtätarens hals. Rovdjurets ena arm har fångats i växtätarens mun.

© Yuya Tamai

Hur intelligent var Velociraptor?

Velociraptor framställs i filmens värld som ett hyperintelligent djur – kanske lika intelligent som en människa.

Men det är högst sannolikt felaktigt.

Jämfört med de flesta dinosaurier hade Velociraptor förvisso en stor hjärna i förhållande till kroppsvikten. Men förhållandet mellan hjärna och kropp låg inte på samma nivå som människans och inte heller med de klokaste nu levande fåglarna – som exempelvis kråkor och papegojor.

Det betyder dock inte att Velociraptor var ointelligent.

Dess intelligens var troligtvis lite högre än krokodilernas och krokodiler är bland annat tillräckligt listiga för att lägga ut fällor för sina byten.

Acheroraptor

Velociraptor var förmodligen lika intelligent som en genomsnittlig fågel. Denna illustration visar egentligen Velociraptors nära släkting Acheroraptor, men de båda djuren var förvillande lika

© Emily Willoughby

Hur farlig var Velociraptor?

Velociraptor har rykte om sig att vara snabb som en gepard – och utrustad med klor som kan sprätta upp din mage.

Men återigen berättar bevisen en annan historia.

Dinosauriens kropp var inte specialiserad för extrem hastighet som gepardens och den var långtifrån den snabbaste dinosaurien.

Inte desto mindre kunde Velociraptor nog nå upp i en hyfsad hastighet på omkring 40 km/h, vilket är snabbare än de flesta människor.

Rovdinosaurien skulle alltså mycket väl kunna komma i kapp dig – men ditt liv skulle sannolikt inte vara i fara.

Velociraptor och en människa
© Scott Hartman & Fred Wierum

Velociraptors stora klor på fötterna var nämligen inte alls de fruktansvärda mordvapen som många kanske tror.

Klorna lämpade sig inte för att sprätta upp något, utan användes sannolikt till att hålla fast bytet – på samma sätt som rovfåglar gör med sina klor i dag.

Velociraptors bett var inte heller kraftfullt. Dess käkar var troligen svagare än en hunds.

Fot från en Deinonychus

Bilden visar foten från Velociraptors nära släkting Deinonychus. Foten kunde knytas precis som våra händer och de stora klorna användes till att hålla bytesdjuret i ett fast grepp.

© Fowler et al. 2011

Sammantaget var Velociraptor – ur en vuxen människas infallsvinkel – inte något livsfarligt rovdjur.

Storleks- och styrkemässigt var dinosaurien i nivå med en mellanstor hund. Dess farligaste vapen var de spetsiga klorna, som kanske skulle kunna genomborra din hud, men inte skära i dig.

Barn och fysiskt försvagade människor skulle kanske vara i fara, men de flesta vuxna skulle sannolikt vinna en eventuell kamp med Velociraptor – och just därför skulle dinosaurien nog inte våga sig på att angripa dig i första taget.

Precis som dagens små rovdjur skulle den hålla sig på säkert avstånd från människor.

Bett av en hund

Precis som en hund skulle Velociraptor kunna ge dig sår som krävde medicinsk behandling.

© Shutterstock

Velociraptor kunde ge dig svåra sår

Du skulle troligtvis vinna en kamp mot en Velociraptor. inte desto mindre skulle dinosaurien kunna ge dig några allvarliga sår – mycket lika dem som människor får i en kamp med en hund eller en stor rovfågel:

 • Infekterade bitsår
 • Avslitna senor och muskler
 • Förstörda nervförbindelser
 • Brott på tunna ben

Är Jurassic Parks Velociraptor vetenskapligt korrekt?

Eftersom filmen Jurassic Park kom ut 1993 var den troligen den mest vetenskapligt korrekta dinosauriefilmen vi den tiden.

Den var bland annat en av de första filmerna som visade dinosaurierna som snabba, aktiva djur i stället för tröga och dumma djur, som de framställdes i många tidigare filmer.

Men vetenskapen har tagit många steg framåt sedan 1993. I dag vet vi exempelvis med säkerhet att Velociraptor hade fjädrar.

LÄS ÄVEN: Kan man återuppliva dinosaurier som i Jurassic Park?

Velociraptor hade fjädrar

Velociraptor skulle på många sätt ha liknat en stor fågel, men till skillnad från fåglar hade den tänder och bar stora klor på sina händer. Den här bilden är målad av paleontologen Mark Witton.

© Mark Witton

Flera element i Jurassic Park var dock vetenskapligt felaktiga redan när filmen hade premiär.

Velociraptors storlek och former på dess kranium var exempelvis helt fel. Och i filmen hittar forskarna dessutom ett Velociraptorskelett i USA, långt ifrån djurets naturliga hemvist i Mongoliet och Kina.

Felaktigheterna beror främst på att djuret i filmen inte alls baserades på Velociraptor, utan på en annan rovdinosaurie: Deinonychus. Deinonychus var nära besläktad med Velociraptor, men var något högre, kraftigare byggd – och bosatt i USA.

Velociraptor, Mikroraptor, Deinonychus, Utahraptor
© Fred Wierum

Raptorer förekom i många storlekar

Velociraptors släktingar, de så kallade dromaeosaurierna eller "raptorerna", fanns i många former och storlekar – från den lilla Microraptor med vingar på samtliga fyra lemmar till den stora, kraftigt byggda Utahraptor.

Microraptor

 • Längd: 75 centimeter
 • Vikt: 1 kilo

Velociraptor

 • Längd: 2 meter
 • Vikt: 15-20 kilo

Deinonychus

 • Längd: 3,4 meter
 • Vikt: 70-80 kilo

Utahraptor

 • Längd: 5-7 meter
 • Vikt: 230-450 kilo

Vem skulle vinna i en kamp mellan Velociraptor och T. rex?

Tyrannosaurus rex och Velociraptor är troligen de mest kända rovdinosaurierna och båda är skräckinjagande rovdjur.

Därför är det frestande att föreställa sig de två djuren i en direkt konfrontation. De två djur levde varken vid samma tidpunkt eller på samma kontinent, så det är naturligtvis bara ett tankeexperiment.

Dessvärre skulle striden nog snabbt vara över. T. rex är med en matchvikt på upp emot nio ton cirka 500 gånger tyngre än Velociraptor. Det är en större skillnad än mellan en huskatt och en fullvuxen flodhäst.

T. rex bett var dessutom cirka 1 000 gånger kraftfullare än Velociraptors.

T.rex vs Velociraptor - storleksförhållanden

Tyrannosaurus rex var i en helt annan viktklass än Velociraptor. Inte ens en stor flock av Velociraptorer hade kunnat hota den enorma rovdinosaurien.

© Scott Hartman & Jaime Headden & Fred Wierum

Den lilla rovdinosaurien var troligen smidigare än T. rex, men T. rex var faktiskt relativt snabb och manöverskicklig, om man tar med dess storlek i beräkningen – den var cirka dubbelt så snabb att vända sin kropp än andra stora rovdinosaurier.

Velociraptor skulle troligen inte kunna överlista jätten. T. rex har en av de största hjärnorna bland dinosaurierna och låg troligtvis på samma nivå intelligensnivå som Velociraptor.