Shutterstock
En Tyrannosaurus rex som brölar i skogen

Tyrannosaurus rex var dinosauriernas kung

Dess huvud vägde ett halvt ton, dess avföring var full av ben och den var en invasiv art. Har du full koll på Tyrannosaurus rex? Om inte får du en bra överblick här.

Hur stor var Tyrannosaurus rex?

En fullvuxen Tyrannosaurus rex var mellan 11 och 13 meter lång från nosen till svansens spets och var upp till 3,7 meter hög vid höften. Kraniet kunde bli 1,4 meter långt.

Tyrannosaurus rex vikt är svårare att fastslå med säkerhet, eftersom djurets muskler, fett och annan mjukvävnad inte finns bevarad. Forskarna kan dock göra kvalificerade gissningar med hjälp av flera olika metoder.

Genom att titta på de förhöjningar och fördjupningar på benen där musklerna en gång hade sina fästen kan man få en uppfattning om hur stora Tyrannosaurus rex muskler var. Sedan kan forskarna rekonstruera en hel Tyrannosaurus rex i en dator och beräkna djurets vikt.

Tyrannosaurus rex kropp

Den här rekonstruktionen av Tyrannosaurus rex, en av världens mest vetenskapligt korrekta, har gjorts av utvecklarna av datorspelet Saurian.

© RJ Palmer/Saurian

Alternativt kan forskarna mäta omkretsen på Tyrannosaurus rex lårben, ett mått som hos nu levande djur uppvisar en stark korrelation med kroppsvikten, och på så vis beräkna vikten.

De senaste beräkningarna, med båda dessa metoder, tyder på att de största individerna av Tyrannosaurus rex vägde närmare nio ton. Det motsvarar ungefär två afrikanska elefanters vikt.

Var Tyrannosaurus rex den största rovdinosaurien?

En rad olika rovdinosaurier har pekats ut som Tyrannosaurus rex övermän.

Det gäller bland annat sydamerikanska Giganotosaurus och afrikanska Carcharodontosaurus. Dessa båda djur, som är nära besläktade, levde för cirka 100 miljoner år sedan, 30 miljoner år före Tyrannosaurus rex.

På 1990-talet hittade forskarna ben som visar att Giganotosaurus och Carcharodontosaurus kunde bli uppemot 13,4 meter långa, vilket är något längre än Tyrannosaurus rex.

Vid ungefär samma tidpunkt upptäckte forskarna att rovdinosaurien Spinosaurus, som levde vid samma tid och på samma plats som Carcharodontosaurus, kunde bli nästan 16 meter lång.

Tyrannosaurus rex var alltså inte den längsta rovdinosaurien, men enligt de senaste beräkningarna av djurens vikt var Tyrannosaurus rex sannolikt tyngst.

Tyrannosaurus rex och andra stora rovdinosaurier

Jämförelse av Tyrannosaurus rex, Spinosaurus och Carcharodontosaurus. Tyrannosaurus rex var den kortaste av de tre, men kraftigare byggd, mer muskulös och över lag betydligt tyngre än övriga rovdinosaurier.

© Shutterstock & Julian Johnson

Giganotosaurus och Carcharodontosaurus vägde cirka 6,3 ton, medan Spinosaurus vägde 6,5 ton. Tyrannosaurus rex var alltså åtskilliga ton tyngre än sina konkurrenter.

Tyrannosaurus rex höga vikt kan förklaras med att den var betydligt kraftigare byggd än övriga rovdinosaurier.

Var Tyrannosaurus rex det största rovdjuret någonsin?

Tyrannosaurus rex var den tyngsta rovdinosaurien och därmed även det största landrovdjuret någonsin. Inga andra djurgrupper har producerat landlevande rovdjur som varit ens i närheten av Tyrannosaurus rex storlek.

De som kommer närmast är troligen de så kallade rauisuchierna, utdöda släktingar till krokodilerna som levde under den geologiska perioden trias, för 250–200 miljoner år sedan. Fasolasuchus, den största av dem, blev åtta–tio meter lång och kan ha vägt omkring två ton.

Det största landrovdjuret bland däggdjuren är den nordamerikanska björnen Arctodus simus, som levde för 800 000–11 600 år sedan. Den var 180 centimeter lång och vägde uppemot 1 200 kilo.

Tyrannosaurus rex och andra stora landrovdjur

Krokodilsläktingen Fasolasuchus och björnen Arctodus är några av de största landrovdjuren någonsin, men de kan inte mäta sig med Tyrannosaurus rex.

© Shutterstock & Dantheman9758

Tyrannosaurus rex är dock inte det största rovdjuret om man även räknar med havets djur.

Ett av de största rovdjuren någonsin lever faktiskt fortfarande: blåvalen. Det största vetenskapligt bekräftade exemplaret av en blåval mätte 29,9 meter och vägde troligen cirka 180 ton.

Vår tids stora valar – och de största nu levande hajarna, som valhajen och brugden – lever dock huvudsakligen av små djur eller i vissa fall av större blötdjur. Det samma gäller troligen de utdöda havskräldjuren fisködlorna, som kunde bli lika stora som blåvalar.

Dessa jättar nedlägger alltså inte stora ryggradsdjur så som Tyrannosaurus rex gjorde. Undantaget bland valarna är späckhuggaren, men med en maximal storlek av åtta meter och 5,4 ton är den mindre än Tyrannosaurus rex.

En rad djurgrupper har emellertid producerat rovdjur som jagade stora ryggradsdjur och faktiskt var större än Tyrannosaurus rex.

  • Hajar: största art: Carcharocles megalodon. Maximal storlek: 18 meter och 59 ton
  • Valar: största art: Livyatan melvillei. Maximal storlek: 17,5 meter och 57 ton
  • Pliosaurier: största art: Pliosaurus macromerus. Maximal storlek: 13 meter och 19 ton
  • Mosasaurier: största art: Mosasaurus hoffmannii. Maximal storlek: 13 meter och 14 ton

Det största djuret på listan, hajen Carcharocles megalodon, såg i princip ut som dagens stora vithaj, men var tre gånger så lång. Den levde samtidigt som djuret på listans andra plats, valen Livyatan melvillei, så de två kan ha stött på varandra.

Nummer fyra på listan, Mosasaurus hoffmannii, levde vid samma tid som Tyrannosaurus rex och besökte även havet utanför Tyrannosaurus rex hem i Nordamerika. Den förekom också i Skandinavien.

Tyrannosaurus rex och det största rovdjuret någonsin

Jättehajen megalodon var betydligt större än Tyrannosaurus rex.

© Shutterstock

Hur såg Tyrannosaurus rex ut?

Teorierna om Tyrannosaurus rex utseende har förändrats med tiden, framför allt under senare årtionden.

År 2012 hittade forskarna fossil av Yutyrannus, en nära släkting till Tyrannosaurus rex. De visade tydligt att det mesta av dinosauriens kropp var täckt av uppemot 20 centimeter långa hårliknande utväxter.

Utväxterna var troligen en primitiv variant av fjädrar, eftersom Tyrannosaurus rex och dess släktingar är nära besläktade med fåglar. Yutyrannus fick forskarna att spekulera om huruvida Tyrannosaurus rex också täcktes av hår eller fjädrar.

Men år 2017 hittade amerikanska paleontologer hudavtryck från en Tyrannosaurus rex som visade att större delen av kroppen var täckt av fjäll.

Fjällen var dock så små, omkring en millimeter i diameter, att de knappast kunde urskiljas på avstånd. Tyrannosaurus rex hud såg därmed troligen mer läderartad än fjällig ut.

Tyrannosaurus rex var täckt av fjäll

Paleontologer har hittat avtryck av fjäll vid Tyrannosaurus rex nacke, rygg och svans. Tyrannosaurus rex fjäll är vetenskapligt korrekt återgivna i den här rekonstruktionen, gjord av utvecklarna av datorspelet Saurian.

© RJ Palmer/Saurian

Trots detta fynd kan forskarna inte utesluta att Tyrannosaurus rex hade fjädrar på vissa delar av kroppen.

På senare år har forskarna även lärt sig mer om hur Tyrannosaurus rex huvud såg ut.

Strukturen på ytan av Tyrannosaurus rex kranium visar vilken typ av hud ansiktet hade. Därmed kan forskarna säga att Tyrannosaurus rex troligen hade

  • tjock, hornartad hud på nosens ovansida, kanske för att skydda mot artfränders bett,
  • stora fjäll på sidan av nosen, eventuellt färgad för att imponera på honor eller fiender,
  • små hornknölar ovanför ögonen, troligen också för att imponera på artfränder och
  • läppar som täckte tänderna när munnen var stängd.
Så såg Tyrannosaurus rex ansikte ut

Paleontologen Mark Witton har rekonstruerat Tyrannosaurus rex ansikte genom att jämföra ytstrukturen på djurets kranium med liknande strukturer hos nu levande djur.

© Mark Witton

När levde Tyrannosaurus rex?

Tyrannosaurus rex levde i slutet av den geologiska perioden krita för 68–66 miljoner år sedan. Tyrannosaurus rex var följaktligen på plats när jorden för 66 miljoner år sedan träffades av en enorm asteroid som utrotade alla dinosaurier – med undantag för fåglarna.

Dinosaurierna uppstod för cirka 245 miljoner år sedan, under den geologiska perioden trias, och hade sin storhetstid från början av jura för 200 miljoner år sedan till slutet av krita. Tyrannosaurus rex levde med andra ord bara under en kort period i förhållande till dinosauriernas totala tidsålder.

Ur ett större geologiskt perspektiv levde Tyrannosaurus rex relativt nyligen. Det stora rovdjuret befinner sig närmare oss i tid än den gör många andra kända dinosaurier. Stegosaurus och Brachiosaurus, som levde för drygt 150 miljoner år sedan, skiljer sig till exempel från Tyrannosaurus rex med cirka 85 miljoner år, medan Tyrannosaurus rex befinner sig endast 66 miljoner år från vår tid.

Var levde Tyrannosaurus rex?

Tyrannosaurus rex levde i västra Nordamerika, från New Mexico i söder till Kanada i norr. På den tiden var det ett tempererat eller subtropiskt område med varmt klimat som årligen upplevde en period av torka följd av en period av häftiga regn.

Landskapet kännetecknades av öppna skogsområden, berg och dalar med floder. I öster låg ett väldigt innanhav, som under den geologiska perioden krita bredde ut sig genom centrala Nordamerika och delade kontinenten på mitten. På Tyrannosaurus rex tid höll havet på att krympa, men det finns inget som tyder på att Tyrannosaurus rex någonsin tog sig över till östra Nordamerika.

Tyrannosaurus rex närmaste släkting Tarbosaurus levde i Asien, och vissa forskare tror att Tyrannosaurus rex till och med kan ha uppstått i Asien och sedan vandrat in i Nordamerika via en landbrygga i norr. Därmed kan Tyrannosaurus rex betraktas som en invasiv art.

Tyrannosaurus rex levde i Nordamerika

Tyrannosaurus rex levde på kontinenten Laramidia, som i dag utgör västra Nordamerika.

© Shutterstock

Vad åt Tyrannosaurus rex?

Tyrannosaurus rex var utan tvivel en köttätare. Djurets stora tänder var perfekt anpassade för att bita i kött och de hade små sågtänder i bakkanten, som bidrog till att skära i köttet.

Till skillnad från andra rovdinosaurier hade Tyrannosaurus rex mycket robusta tänder. Det stora rovdjuret hade dessutom ett av de starkaste betten i jordens historia. Dessa båda faktorer gjorde att Tyrannosaurus rex lätt bet igenom ben.

Tyrannosaurus rex kranium

Tyrannosaurus rex kranium och tänder var robusta och gjorda för att tåla ett enormt tryck.

© Shutterstock

Tyrannosaurus rex benkrossande förmåga märks tydligt på flera rester av växtätare, vars ben uppvisar djupa bitmärken från Tyrannosaurus rex eller rentav har bitits av på mitten.

Ett 45 centimeter långt stycke fossiliserad avföring, som med stor sannolikhet kommer från Tyrannosaurus rex, är full av benbitar. Genom att krossa benen fick Tyrannosaurus rex tillgång till särskilda mineraler och benmärg, som är rik på näring.

Totalt räknar forskarna med att Tyrannosaurus rex i genomsnitt intog över 140 kilo kött om dagen.

Vilka bytesdjur jagade Tyrannosaurus rex?

Tyrannosaurus rex värld var full av stora växtätare som var potentiell föda för rovdjuret.

De vanligaste var anknäbbsdinosaurien Edmontosaurus och trehorniga Triceratops, men i området levde även den bepansrade Ankylosaurus, den tjockpannade Pachycephalosaurus, den långhalsade Alamosaurus och många fler.

Forskarna har hittat bitmärken från Tyrannosaurus rex på skelett av Triceratops och Edmontosaurus. Dessa båda växtätare utgjorde troligen Tyrannosaurus rex vanligaste föda.

I likhet med många nu levande rovdjur siktade Tyrannosaurus rex troligen huvudsakligen in sig på unga djur, som var enklare att nedlägga.

Tyrannosaurus rex bytesdjur

Den uppemot tolv meter långa Edmontosaurus och nio meter långa Triceratops var några av Tyrannosaurus rex favoritbyten.

© Shutterstock

Var Tyrannosaurus rex asätare?

Ett par forskare har lagt fram teorin att Tyrannosaurus rex var en specialiserad asätare som sällan nedlade sin egen föda.

Den teorin håller emellertid inte, av två skäl.

För det första är det väldigt svårt att överleva på enbart as, som är en tämligen sällsynt resurs. Bland nu levande djur är det bara antingen relativt små djur eller djur som kan flyga – och därmed söka igenom stora områden – som klarar att leva på enbart as.

Stora djur som är kända för att äta as, däribland fläckig hyena, nedlägger själva 50–95 procent av sin mat. Och Tyrannosaurus rex hade troligen en liknande strategi.

Tyrannosaurus rex och hyenan

Arten fläckig hyena påstås ofta vara asätare, men faktum är att den nedlägger det mesta av sin föda själv. Det samma gällde Tyrannosaurus rex.

© Shutterstock

För det andra har forskarna funnit direkta bevis på att Tyrannosaurus rex angrep levande djur.

I svansen på växtätaren Edmontosaurus upptäckte forskare en tand från en Tyrannosaurus rex som bara kan vara hamnat där om Tyrannosaurus rex attackerade djuret medan det fortfarande levde. Svanskotan som tanden sitter i har nämligen läkt, medan tanden satt kvar i benet.

Hur jagade Tyrannosaurus rex?

Tyrannosaurus rex var ingen sprinter. Dess ben skulle ha brutits under dess vikt om den hade rört sig snabbare än 27 kilometer i timmen.

Men Tyrannosaurus rex kan ändå mycket väl ha sprungit ifatt sitt byte. Undersökningar visar att växtätare som Edmontosaurus troligen var snabbare än Tyrannosaurus rex på korta distanser, men att Tyrannosaurus rex vann på längre distanser, eftersom de långa benen innebar att den gjorde av med mindre energi per tillryggalagd meter.

Forskarna tror dessutom att Tyrannosaurus rex varovanligt smidig för sin storlek och att den kunde ändra riktning förhållandevis snabbt när den sprang.

Slutligen tyder vissa fynd på att Tyrannosaurus rex levde i flockar med både unga och fullvuxna individer. En ung Tyrannosaurus rex springer betydligt snabbare och är mer upprätt än en fullvuxen artfrände. Därför kan de unga tyrannosaurierna ha hjälpt till att trötta ut bytet under jakten.

Tyrannosaurus rex springer

Tyrannosaurus rex var inte någon sprinter, men den kunde troligen hålla ett jämnt tempo under lång tid.

© Shutterstock

Hade Tyrannosaurus rex några fiender?

Tyrannosaurus rex levde jämsides med en lång rad respektingivande växtätare.

Den bepansrade Ankylosaurus hade förutom sina stenhårda pansarplattor en stor klubba på svansen som kunde utdela benkrossande slag.

Den tvåbenta Pachycephalosaurus kunde torpedera sina fiender med sitt 25 centimeter tjocka skallben på hjässan. Och den långhalsade Alamosaurus kunde med sin kroppsvikt på närmare 80 ton troligen utan problem välta omkull till och med en stor Tyrannosaurus rex.

Tyrannosaurus rex vanligaste motståndare var dock sannolikt den imponerande Triceratops, som med sina meterlånga horn i pannan kunde spetsa ett övermodigt rovdjur.

Tyrannosaurus rex och Triceratops

Triceratops var en av de vanligaste växtätarna i det område där Tyrannosaurus rex höll till.

© Shutterstock

Bitmärken från Tyrannosaurus rex på ben från Triceratops tyder på att Tyrannosaurus rex kunde döda unga individer av arten.

Vissa forskare tror att Tyrannosaurus rex nedlade Triceratops genom att först välta omkull växtätaren på sidan. Då hade Triceratops troligen svårt att komma upp och försvara sig.

Triceratops förlorade dock långt ifrån alltid kampen mot Tyrannosaurus rex. Ett fossil av växtätaren visar läkta bitmärken av Tyrannosaurus rex. Växtätaren överlevde med andra ord angreppet.

Tyrannosaurus rex delade inte sitt hem med andra stora rovdinosaurier. Dess största köttätande granne var Dakotaraptor, en stor släkting till Velociraptor i filmen Jurassic Park. Med en kroppsvikt på endast cirka 300 kilo utgjorde emellertid Dakotaraptor inget hot mot en fullvuxen Tyrannosaurus rex.

Slogs tyrannosaurier mot varandra?

Forskare har hittat flera exempel på kranier av Tyrannosaurus rex med bitmärken från andra tyrannosaurier.

Tyrannosaurus rex hade ett extremt kraftigt bett, som i många fall gick rakt igenom kraniet. Man ser dock ofta att märkena har läkt, vilket innebär att djuren överlevt kampen.

Liknande typer av skador, som förekommer hos nu levande krokodiler, beror på att djuren kämpar om dominans, territorier eller honor.

Tyrannosaurus rex slåss

Flera fynd tyder på att Tyrannosaurus rex ofta slogs mot sina artfränder.

© Shutterstock

Hur parade sig Tyrannosaurus rex?

Sex lämnar tyvärr inte särskilt många spår efter sig i fossiliserade ben, så om forskarna vill veta något om dinosauriernas parningsbeteende måste de titta på dinosauriernas nu levande släktingar, fåglarna och krokodilerna.

Båda dessa djurgrupper har en enda kroppsöppning, en så kallad kloak, genom vilken både avföring och spermier kommer ut. Dinosaurierna hade troligen samma system.

Många fåglar saknar penis, men inte alla. Forskarna tror att de tidigaste fåglarna troligen hade penis, krokodilerna likaså. Därför hade förmodligen dinosaurierna också penis.

Hos krokodiler är penisen ett konstant erigerat organ som ligger dolt i kloaken. Därifrån kan det skjutas ut, så att spermier kan rinna i en djup ränna på organet.

Krokodilhanen slänger upp ena bakbenet över honans svans, så att penisen kommer nära honans kloak.

Fåglars penis kan bland annat bestå av ett långt, hopvridet organ som i vissa fall är längre än djuret självt.

Exakt hur Tyrannosaurus rex könsorgan såg ut och vilken parningsställning det enorma djuret föredrog kan forskarna för närvarande bara gissa sig till.

Hur dog Tyrannosaurus rex ut?

Tyrannosaurus rex dog ut i slutet av den geologiska perioden krita för 66 miljoner år sedan tillsammans med en lång rad andra dinosaurier. Endast en grupp av dinosaurier överlevde massutrotningen: fåglarna.

Forskarna har länge diskuterat vad orsaken till massutrotningen var. Vissa tror att våldsamma vulkanutbrott i Indien – några av de mest extrema i jordens historia – var det som utrotade dinosaurierna.

De flesta forskare är emellertid övertygade om att huvudorsaken var ett enormt meteoritnedslag.

Meteoriten var cirka tio kilometer i diameter och lämnade efter sig en krater i Mexikanska golfen med en diameter på 180 kilometer.

En asteroid utrotar Tyrannosaurus rex och övriga dinosaurier

För 66 miljoner år sedan träffade en gigantisk asteroid jorden med samma kraft som över 21 miljarder Hiroshimabomber. Asteroiden utplånade Tyrannosaurus rex och majoriteten av alla dinosaurier.

© Shutterstock

Nedslaget utlöste till en början kraftiga jordskalv, enorma tsunamier och ett världsomspännande regn av stenar. Sedan följde en period med surt regn och slutligen stängde enorma moln av svavel och sot ute solens ljus.

Molnen skymde 98 procent av solljuset i månader eller år, vilket fick planetens temperatur att sjunka 15–30 grader. Först tre årtionden senare var temperaturen tillbaka till det normala.

I katastrofen utrotades omkring 75 procent av alla arter på planeten, däribland den stora Tyrannosaurus rex.

Kan vi återuppliva Tyrannosaurus rex?

I filmen Jurassic Park klonar en grupp forskare dinosaurier med hjälp av dna som hittats i fossiliserade myggor som legat inbäddade i bärnsten i miljontals år. Tanken är att insekterna sög blod från dinosaurierna och följaktligen innehåller dinosaurie-dna.

När filmen kom framstod idén inte som helt tagen ur luften. Forskare hade faktiskt utvunnit dna ur insekter i bärnsten, så kloning av djur tycktes ligga inom räckhåll.

Tyrannosaurus rex – dna i bärnsten

Bärnsten, fossiliserad barrträdskåda, kan bevara insekter som för miljontals år sedan fastnade i trädens klibbiga sekret.

© Shutterstock

Sedan dess har dock studier visat att det dna som hittades i bärnstenen troligen var nutida, inte miljontals år gammalt.

Nyligen har påstådda fynd av urgammalt dna i fossiliserade dinosaurieben återupplivat drömmen om Jurassic Park och en levande Tyrannosaurus rex, men för närvarande tyder de flesta bevis på att dna kommer från nu levande bakterier.

Även om dinosaurie-dna har bevarats skulle det troligen vara i så dåligt skick att kloning inte är möjlig.

Forskarna hyser med andra ord inget större hopp om att vi någonsin kommer att kunna återskapa vare sig Tyrannosaurus rex eller några andra dinosaurier.