Shutterstock
Dinosaurier

T. Rex tillbaka på tronen

År 1995 förlorade Tyranno­saurus rex titeln som det största land­levande rovdjuret. Ett nytt fynd gav tillbaka kronan till dinosauriernas konung. Men kampen om tronen är inte slut – nu står enorma ­rivaler redo i kulisserna.

Rom, öl och whisky – med var sin flaska firar tre fossiljägare ett nytt fynd i ett öde område i utkanten av Saskatchewan, Kanada.

Trofén är en Tyrannosaurus rex, och de vet att fyndet är exceptionellt. Nu ska de bara namnge djuret.

Sent på kvällen är flaskorna tomma – alla utom en: En skotsk whisky. När den också är tömd är stämningen på topp och frågan är avgjord.

Djuret ska uppkallas efter whiskyn.

Djuret döptes 1994 till Scotty. Det tog årtionden att få ut dess skelett ur de hårda klipporna, men 2019 konstaterade forskarna att Scotty inte bara är väldens största T. rex, utan dessutom det största landlevande rovdjur som någonsin har hittats.

Med en längd på 13 meter och en vikt på 8,9 ton slår det enorma djuret den dittills största T. rexen, Sue, med mer än 400 kilo.

Och en ny jämförelse visar att Scotty var mer än två ton tyngre än T. rexens närmaste konkurrenter om titeln som det största landrovdjuret.

Scotty var så stor att forskarna funderar på hur det över huvud taget var biologiskt möjligt. Men dess ben berättar också en annan förvånande historia – att ännu större rovdjur har levt på jorden.

Scott Persons og Scotty

Forskaren Scott Persons är mannen bakom undersökningen av världens största T. rex-skelett, som har döpts till Scotty.

© Amanda Kelley

Lårbenet avslöjar vikten

Ett djurs vikt ger forskarna en unik inblick i dess biologi. Enligt paleontologen David Hone påverkar vikten djurets intag av föda, dess rörelser och hastighet, ämnesomsättning, tillväxt och beteende.

Därför var forskarna mycket intresserade av att väga Scotty och de andra rovdinosaurierna.

Men att väga ett utdött djur är ingen lätt uppgift. Forskare kan mäta djurets höjd och längd, men mätningen kräver att det mesta av skelettet är bevarat och så är sällan fallet.

Och även med exakta höjd- och längdmått är det svårt att beräkna vikten, eftersom mängden muskler och fett är okänd.

Fossilt lårben fra Scotty

Scottys lårben var 133 centimeter långt och hade en omkrets på 59 centimeter.

© W. Scott Persons et al.

Under de senaste årtiondena har T. rex tappat titeln som det största landrovdjuret någonsin, eftersom forskare har gjort nya fynd av bland annat sydamerikansk Giganotosaurus och afrikansk Spinosaurus.

Båda dessa djur överträffar troligen T. rex i längd – speciellt Spinosaurus, som mätte över 15 meter. Men vikten har varit svårare att slå fast med säkerhet.

Genom att studera nu levande djur har forskare senare kommit fram till ett mått som kan ge en bra fingervisning om djurets vikt: Omkretsen av lårbenet.

Lårbenet bar djurets kropp och dess tjocklek avslöjar hur stor press benet utsattes för. I Scottys fall är omkretsen 59 centimeter, ­vilket ger en vikt på 8 870 kilo.

En annan T. rex, den vid namn Sue, kom nära med 8 462 kilo. Avståndet ned till de närmaste konkurrenterna bland andra rovdjursarter är betydligt större: Cirka två ton.

I forskarnas undersökning fick därför två arter dela på andra­platsen med bara 6 260 kilo: Giganotosaurus och dess nära släkting Tyrannotitan.

T. rex spurtade mot toppen

Forskarna arbetar nu med att förstå varför T. rex blev så stor som den blev. Den tillhör en grupp kallad Tyrannosaurus som omfattar omkring 30 andra arter, och den avviker tydligt från sina nära släktingar i fråga om storlek.

Tyrannosaurus uppkom 100 miljoner år före T. rex, och under de första 80 miljoner åren var gruppens medlemmar små djur som bara vägde ett par hundra kilo.

Under den perioden levde de i skuggan av betydligt större rovdjur som Allosaurus och Carcharodontosaurus.

Lårben avgör rovdjurens slutgiltiga tävling

Giganter som Spinosaurus och Giganotosaurus har på senare årtionden petat ned Tyrannosaurus rex från tronen som historiens största landrovdjur. Men fyndet av världens största T. rex, Scotty, samt nya metoder att beräkna djurens vikt har gjort att T. rex återigen intagit förstaplatsen.

© Claus Lunau & Leonello Calvetti/Stocktrek Images/Getty Images

1. Enorm T. rex slår nya rekord

Med utgångspunkt i lårbenets omkrets har forskare räknat ut att vikten av världens största Tyrannosaurus rex, Scotty, var 8 870 kilo. Scotty överträffar dessutom sina artfränder i fråga om längd på lårben, fötter och tandrad – och troligtvis även kroppslängd, som var upp emot 13 meter.

© Shutterstock & Claus Lunau

2. Spinosaurus är en gåta för forskarna

När forskarna försökte beräkna vikten av Spinosaurus utifrån lårbenet kom de bara fram till 1 645 kilo. Men metoden fungerar dåligt på Spinosaurus eftersom djuret tillbringade en stor del av sitt liv i vatten, som således också bar en del av djurets vikt. Datormodeller tyder i stället på en vikt på cirka 6 500 kilo.

3. Giganotosaurus var lång och smal

Giganotosaurus upptäcktes 1995 och utnämndes omgående till T. rex överman. Dess lårben var 3,5 centimeter längre än Scottys och dess kropp var kanske också en aning längre. Men Giganotosaurus var smalare än T. rex och lårbenets ­omkrets avslöjade en kroppsvikt på 6 260 kilo.

I slutet av kritaperioden, för cirka 84 ­miljoner år sedan, förändrades bilden helt. Plötsligt vägde Tyrannosaurus upp emot ett och ett halvt ton. Men forskare vet ännu inte säkert vad som hände.

Problemet är att fossil från dessa 25 miljoner år som leder fram till utvecklingen är sällsynta.

Forskarna vet dock att jorden genomgick omvälvningar i form av global uppvärmning, förändringar i havsnivå och syrebrist i haven.

Vad T. rex förfäder hade för sig under denna period har fram till nyligen varit en gåta, men ett antal nya fynd ger forskarna behövliga svar – och samtidigt leder det till nya mysterier.

2019 beskrevs två nya tyrannosaurier: Den 96 miljoner år gamla Moros intrepidus och den 92 miljoner år gamla Suskityrannus hazelae.

Båda levde i bara ett par miljoner år innan den första enorma tyrannosaurien dök upp – och båda vägde mindre än 100 kilo.

De nya fynden avslöjar att Tyrannosaurus väg till toppen gick snabbare än vad man hittills trott.

Tyrannosauren Suskityrannus blandt Triceratops

Tyrannosaurien Suskityrannus levde 25 miljoner år före T. rex och påminde om T. rex förfäder. Som vuxen vägde den troligen knappt 100 kilo.

© Andrey Atuchin/Virginia Tech

Förklaringen till den drastiska utvecklingen är troligen att våldsamma förändringar i bland annat klimatet utplånade Tyrannosaurus konkurrenter så att T. rex förfäder fick fritt fam.

Men forskarna undrar fortfarande varför det gick så fort – och hur T. rex lyckades utklassa tidigare rovdinosaurier med åtskilliga ton.

Kungen var förvånansvärt smidig

En tung kropp kräver mycket energi och tvingar ned topphastigheten. Därför finns det gränser för hur stort ett rovdjur kan bli.

Den enorma Spinosaurus överkom tydligen hindren genom att leva en stor del av sitt liv i vatten, vilket således bar en del av djurets vikt.

Giganotosaurus levde i en värld full av gigantiska – och mycket långsamma – långhalsade dinosaurier och hade därför riklig tillgång till mat trots sin låga topphastighet.

Men T. rex levde inte i vatten och i dess hemområde i Nordamerika fanns få långhalsade jättar. I stället bestod T. rex byten av de relativt smidiga anknäbbsödlorna och horndinosaurierna.

T. rex hade alltså alla odds emot sig på vägen till toppen. Tidigare har forskare trott att T. rex överkom hindret genom att bara äta kadaver.

Men fynd av växtätare, vars ben bär tecken på T. rex-bett som sedan har läkt, tyder på att T. rex angrep levande byten.

T. rex framgångar beror troligen snarare på att den var helt annorlunda byggd än ­andra stora rovdinosaurier.

T. rex met vlees in zijn bek

Diverse vondsten duiden erop dat T. rex zijn prooi aanviel met een krachtige beet in het achterlijf. Het dier werd vervolgens met huid en haar opgegeten.

© Shutterstock

För det första hade T. rex ett speciellt ben i foten som sannolikt fungerade som ett slags stötdämpare och fördelade vikten på resten av foten.

För det andra var T. rex vader relativt långa i för­hållande till lårbenen – en egenskap som är karaktäristiskt för skickliga löpare.

För det tredje har datormodeller avslöjat att T. rex var förvånansvärt rörliga.

Även fullvuxna individer som Scotty kunde vrida sin kropp mer än dubbelt så snabbt som andra stora rovdinosaurier.

Scotty fick hjälp av sina barn

Scotty var tillräckligt snabb för att komma i kapp sitt byte – åtminstone över korta distanser. Men flera fynd visar att jätten hade ännu ett ess i rockärmen: Familjen.

1997 hittade den kanadensiske paleontologen Phil Currie minst tolv individer av T. rex nära släkting Albertosaurus samlade i en massgrav.

Djuren kan ha levt självständiga liv tills en kraftig översvämning förde ihop och dödade dem.

Men det är också möjligt att djuren levde tillsammans i flock – vilket skulle ge de stora djuren en fördel, bland annat när de skulle fälla ett byte.

Forskare hoppas nu att ett nytt liknande fynd i USA ska kasta mer ljus över saken.

Den här gången är det fyra individer – en vuxen, en tonåring och två ungar – av en annan nära släkting till T. rex.

Lagspel gav framgång under jakt

Outtröttliga tonåringar och benkrossande vuxna – ett flertal fynd pekar på att T. rex levde i grupper, och de enskilda medlemmarna i gruppen hade troligen olika uppgifter under jakten.

© Shutterstock

Grupp av djur hade bred åldersfördelning

Ett antal skelett av T. rex nära släkting Albertosaurus omfattar allt från små tvååringar till fullvuxna 24-åringar och visar att tyrannosaurierna kan ha levt i stora familjegrupper. Vissa forskare tror att unga och äldre djur samarbetade under jakt.

© Shutterstock

Unga tyrannosaurier var snabba och smidiga

En vuxen T. rex var smidig för sin storlek – men den kunde inte mäta sig med en ung T. rex. De unga djuren var minst fem gånger bättre på att svänga när den sprang och deras ben var bättra anpassade för löpning. Deras roll i jakten kan ha varit att trötta ut bytet.

© Shutterstock

Benkrossande bett dödade bytet

De unga tyrannosaurierna hade vassa, spetsiga tänder som kunde efterlämna blödande sår. De vuxnas bett var dock mer dödligt tack vare kraftigare tänder och starkare käkar som utan problem kunde krossa benen även i de största bytesdjuren.

Andra fynd bekräftar att T. rex var ett socialt djur. Ett antal 70 miljoner år ­gamla fotspår från Kanada kommer från tre tyrannosaurier som gick sida vid sida i gyttjan – eventuellt på jakt efter anknäbbsödlor.

Och en vadskada hos den stora T. rex Sue var enligt vissa forskare så invalidiserande att djuret måste ha fått mat av sin familj under tiden som skadan läkte.

Slutligen visar bitmärken på flera T. rex-ben att kungen ofta slogs med sina art­fränder – ett tecken på att djuren levde nära varandra.

Det gäller även Scotty. En allvarlig men läkt skada på Scottys svanskotor ser ut att ha orsakats av ett kraftigt bett från en annan T. rex.

En vuxen T. rex bet med en styrka på över 3,5 ton.

Om Scotty levde tillsammans med yngre artfränder skulle de ha varit ett perfekt jaktlag.

De unga djuren var mycket smalare och snabbare än Scotty, så de kan ha utmattat bytet – eller lockat det i bakhåll – och Scotty och de andra vuxna kunde sedan avsluta jakten med sina benkrossande käkar.

T. rex kan förlora titeln igen

T. rex smidiga kropp och sociala beteende hjälpte den att bli det största landrovdjur som forskarna hittills har hittat.

Scotty har onekligen befäst T. rex rekord – men dess enorma ben tyder samtidigt på att den imponerande titeln bara är till låns.

Precis som sina artfränder växte Scotty under hela sitt liv, och dess enorma storlek beror bland annat på att den vid över 30 års ålder troligen är den äldsta kända individen av sin art.

Forskarna har hittat mer än 50 andra T. rex-skelett som alla är yngre än Scotty, och allt tyder på att Scotty måste ha varit nära T. rex maximala ålder och storlek.

Andra stora rovdinosaurier, som Spinosaurus och Giganotosaurus, är bara kända från några få skelett, och med största sannolikhet har forskarna ännu inte hittat dessa arter i maximal storlek.

Framtida fynd kanske kommer att avslöja att de kunde bli ännu större än Scotty.

En liten del av en käke ger stöd åt att åtminstone Giganotosaurus kanske blev större än man tidigare har trott.

Forskare har svårt att uppskatta storleken på käkens innehavare, men djuret kan ha varit upp till 6,5 procent längre och 20 procent tyngre än den hittills största upphittade Giganotosaurusen.

I sådana fall skulle den ha vägt omkring åtta ton – nära T. rex maximala vikt.

VIDEO: Vem skulle vinna en strid mellan T-rex och Giganotosaurus?

Palæontologen Jordan Mallon opridser styrker og svagheder hos to af de største landrovdyr, der nogensinde har eksisteret.