T. rex Jurassic Park

Kunde Tyrannosaurus rex inte se byten som stod stilla?

I Jurassic Park lurar paleontologen dr. Alan Grant en Tyrannosaurus rex genom att stå helt stilla. Kunde dinosaurien verkligen bara se rörelser?

T. rex skulle ha slitit dr. Grant och barnen i stycken oavsett vad

I Jurassic Park räddas huvudpersonernas liv av att de sitter så stilla att den skräckinjagande T. rex som är ute efter dem ger upp att hitta dem för att den inte registrerar några rörelser.

Det tyder dock på att antagandet om T. rex bristande förmågor är felaktiga.

All modern forskning pekar på att Jurassic Park-filmens dinosaurieexpert dr. Grant och de två barnen skulle ha blivit uppätna om ett topprovdjur som en Tyrannosaurus hade normalt fungerande sinnen.

Studier av hålrummet där hjärnan satt i kraniet visar att Tyrannosaurus hade ett mycket stort luktcentrum och därför bör den ha haft ett högt utvecklat luktsinne – vilket hade varit mer än tillräckligt för att upptäcka dr. Grant.

Ögon som grapefrukter gav T. rex en utmärkt syn

Viktigast var dock att Tyrannosaurus hade lika stora ögon som grapefrukter. Kraniets form visar även att ögonen var framåtvända vilket gjorde att dinosaurien hade binokulär syn, det vill säga att den kunde bedöma avstånd och se tredimensionella bilder.

Dagens djur med binakulär syn har inga som helst problem med att upptäcka bytesdjur oavsett om de står stilla eller rör sig.

T. rex högg 30 cm långa huggtänder i sitt byte

Dinosauriernas skrämmande konung var utrustad med tänder på upp till 30 cm och hade ett 30 gånger hårdare bett än en alligator. Följ med till kritaperioden i vår artikel:

3D avslöjade T. rex

DinoMorph-projektet påbörjades 1994 med målet att skapa 3D-modeller av dinosaurier baserat på mätningar och skanningar av skelett.

Resultaten visar bland annat att Tyrannosaurusens ögon var stora som grapefrukter, kunde bedöma avstånd och kunde se 13 gånger skarpare än ett mänskligt öga.

src="http://illvid.dk/files/bonnier-ill/attach/dinohoved-lille.jpg" align= "left"

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: