Shutterstock
T. rex – hanar och honor var olika.

T. rex könsuppdelad: Det ena könet var mycket större än det andra

En ny studie av T. rex har för första gången avslöjat en markant skillnad mellan könen, och upptäckten får konsekvenser för vår syn på köttätarens beteende och evolution.

Dinosaurien T. rex var det största landrovdjuret någonsin i jordens historia. Men alla T. rex var inte lika stora. En studie från 2021 har nu avslöjat att hanar och honor tydligen skilde sig markant från varandra i sin storlek.

Storleksskillnader mellan kön är inte ovanliga, men de är praktiskt taget omöjliga att hitta hos dinosaurier eftersom forskare bara har ett fåtal ben att utgå från. Faktum är att paleontologer aldrig riktigt lyckats bevisa en sådan skillnad.

2016 kom dock amerikanska forskare ett steg närmare målet.

T. rex

Amerikanska forskare avslöjade 2016 att just denna T. rex med största sannolikhet var en hona.

© Tim Evanson

De undersökte ett T. rex-skelett och hittade så kallad medullär benvävnad – en specifik typ av vävnad som vanligtvis bara finns hos honor som lägger ägg. Denna individ av T. rex var alltså med stor sannolikhet en hona.

Forskarna har inte hittat vävnaden i andra T. rex-skelett, men det betyder inte att samtliga var hanar. Honor som inte behöver lägga ägg har inte heller denna vävnad.

För att kunna fastställa könet på alla T. rex-skelett behövde forskarna därför hitta ytterligare en detalj i skelettet som kunde avslöja könet – och det har de gjort nu.

T. rex hade två viktklasser

Vid en konferens 2021 presenterade de amerikanska paleontologerna Evan Jevnikar och Lindsay Zanno sina preliminära resultat från en banbrytande analys. De båda forskarna hade undersökt tvärsnitt av benen från en mängd olika T. rex-skelett. Precis som träd har benen årsringar, och forskarna kunde därmed rita tillväxtkurvor för varje individ.

Till forskarnas förvåning kunde tillväxtkurvorna delas in i två signifikant olika kategorier. Hälften av individerna hade vuxit snabbare och blev färdigvuxna tidigare än den andra hälften. De snabbväxande djuren hamnade på en kroppsvikt på mellan fem och sju ton, medan de långsamma hamnade på mellan åtta och tio ton.

Endast en förklaring höll – nämligen att skillnaden berodde på kön.

Forskarna letade efter ett antal förklaringar till skillnaden; exempelvis tittade de på om skillnaden berodde på att de två viktklasserna levde på olika platser eller vid olika tidpunkter. Men det visade sig att endast en förklaring höll – nämligen den att skillnaden berodde på kön.

Men vilka var honor och vilka var hanar? Frågan skulle vara omöjlig att svara på om ett av de studerade skeletten inte var just det skelett som forskare tidigare könsbestämt via den medullära benvävnaden. Detta skelett tillhör den minsta viktklassen och därför anser forskarna att T. rex-honor troligtvis var betydligt mindre än hanarna.

Upptäckten ger oss en helt ny insikt i T. rex beteende och evolution. Den evolutionära orsaken till hanarnas stora storlek kan mycket väl vara att honorna exempelvis föredrog att para sig med de största hanarna, eller att hanarna ofta slogs och därmed drog fördel av en stor kroppsstorlek.

Storlekens betydelse för hanarnas framgång har kanske inte bara ha drivit på utvecklingen av allt större hanar utan kan ha bidragit till att arten som helhet blivit större. Därmed avslöjar den nya upptäckten en del om varför T. rex blev det största landrovdjuret någonsin.