Shutterstock

T. rex jagade på smygande fot

Tyrannosaurus rex var en koloss som tassade fram. Fötternas speciella form hjälpte den att smyga sig nära sitt byte.

Trots att dinosaurussen T. rex vägde omkring 8 ton, förflyttade sig urtidsdjuret faktiskt runt på lätta fötter. Det visar ny forskning utförd av forskare från Universidad de la República i Uruguay.

Därmed ger de nytt bränsle åt diskussionen om hur den åtta ton tunga och 13 meter långa köttätaren skaffade föda.

Några forskare har ansett att den själv nedlade sitt byte, medan andra har hävdat att T. rex var för långsam för aktiv jakt och att den därför framför allt var asätare.

© Shutterstock

Hög fart skulle bryta T. rex ben

Cirka 27 km/h var T. rex toppfart. Britiska undersökningar visar att benen i foten skulle brista om djuret sprang fortare.

T. rex tunga kropp orsakade skakningar i jorden

De uruguayanska forskarna undersökte fossila fotspår från 64 stora dinosaurier, däribland olika arter av växtätare och köttätare som T. rex.

När de flera ton tunga djuren satte foten i marken skapades vibrationer som fortplantade sig genom jorden i form av seismiska vågor – en slags varning till alla bytesdjur om att ett mycket stort djur fanns i närheten.

Om det var en T. rex har bytesdjuren inte kunnat avgöra, inte heller om faran närmade sig eller var på väg bort.

Fotens form är nämligen avgörande för hur de seismiska vågorna rör sig genom marken.

T. rex var en så kallad theropod med tre tår som pekade framåt. Dessutom var foten cirka dubbelt så lång som den var bred.

Formen innebär att de seismiska vågorna har varit starkast bakåt och endast svaga i den riktning T. rex rörde sig i.

Forskarnas datorsimuleringar visar att vågorna på ett avstånd av 25 meter och fram till bytet har haft konstant styrka, vilket gav T. rex möjlighet att smyga sig tätt inpå sitt intet ont anande byte innan den satte in det dödande anfallet.