Svanödlor födde levande ungar

För första gången har forskarna hittat en svanödla med ett foster.

Plesiosaurus

En 78 miljoner år gammal svanödla med ett stort foster avslöjar att dinosaurietidens stora havslevande rovdjur inte lade ägg utan blev dräktiga och födde levande ungar. Det löser en nästan 200 år gammal gåta om huruvida svanödlorna krälade upp på land för att lägga ägg, som till exempel havssköldpaddor, eller om de födde levande ungar i havet likt valar.

Paleontologer vid Marshall University och Natural History Museum i Los Angeles i USA studerade en svanödla, då de fick syn på ett virrvarr av små ben inne i ett 4,7 meter långt djur.

Plesiosaurus phossil

En analys visade att benen var ett litet djur av samma art, och då det inte finns några tecken på bett, är forskarna övertygade om att det är ett foster och inte en måltid. Benen är också små och mjuka, och ungen är till högst två tredjedelar färdigutvecklad.

Många kräldjur lägger ägg, men åtskilliga andra föder levande ungar, och det gällde även flera av svanödlornas släktingar. Medan andra ödlor föder många små ungar, utmärker sig svanödlan genom att föda bara en stor unge.

Det betyder troligen att svanödlorna haft en uttalad yngelvård. Det kan även tyda på ett socialt beteende som valarnas, till exempel hos delfiner, som tar sig an sin unge länge och lever i tätt sammanslutna grupper.