Spinosaurus jagade i vattnet

Nya fynd och en rekonstruktion av rovdinosaurien Spinosaurus visar att den skräckinjagande jätten härjade både på land och under vattnet.

Spinosaurus jagade i vattnet

Spinosaurus var en 15 m lång undervattensdråpare

En rekonstruktion av skelettet av världens största rovdinosaurie vänder upp och ned på vår kunskap om det kolossala rovdjuret. I kontrast till alla antaganden var Spinosaurusen anpassad till ett liv både på land och i vattnet.

Den 15 meter långa dinosaurien brukar jämföras med en häger. Forskarna har hittills trott att dinosaurien liksom hägern stod på två ben i grunt vatten och fiskade upp sitt byte ur vattnet, men det är fel. Djuret liknar snarare krokodiler.

Spinosaurus rörde sig på alla fyra och simmade i vattnet på jakt efter stora bytesdjur, som den kunde sätta sitt vassa tandgarnityr i.

En internationellt team av paleontologer har rekonstruerat djuret i två steg: Först digitalt och sedan i full storlek i plast och stål. Detta baserat på nya fynd av ben som dök upp i Marocko 2008, samt gamla fossil.

Spinosaurus liknade krokodiler mer än andra rovdinosaurier

Dinosaurien hade korta extremiteter, tät benstruktur och paddelliknande fötter. Djurets näsborrar kunde stängas under vattnet, och liksom krokodiler hade Spinosaurus ett speciellt sinnesorgan som bland annat kunde registrera tryckskillnader i vattnet när ett bytesdjur närmade sig.

Rekonstruktionen av Spinosaurus visar att detta rovdjur var lika väl anpassat till ett liv i vattnet som till ett liv på land. Dinosaurien har mer gemensamt med krokodiler än med andra rovdinosaurier.

BALANSSTAV: Den långa svansen gav kroppen balans och kunde röras från sida till sida på samma sätt som fiskar använder stjärten som propeller.

PÅ FYRA BEN: Spinosaurus gick på alla fyra, och bakpartiet liknar inte de andra rovdinosauriernas.

RYGGSEGEL: Seglet på ryggen var manshögt och tunt.

STORA KLOR: Klorna var stora och krokiga som skarpa klingor.

KROKODILGAP: Tänderna var stora och konformade som krokodilens.

DYKARNOS: Näsborrarna kunde stängas och satt mitt på nosen, så att djuret kunde dyka och andas vid ytan.

NERVNÄTVERK: Nosen var full av nerver, så att djuret kunde känna av ett byte utan att se det.

Spinosaurus levde i dagens Nordafrika för cirka 100 miljoner år sedan

Spinosaurus levde efter Stegosaurus, men före Tyrannosaurus rex, på jättekontinenten Gondwana.

Skaffa dig överblick över levnadstidpunkt och habitat för de många olika dinosauriearterna i vår stora artikel: