Sot dödade dinosaurierna

Nya beräkningar visar att Yucatánhalvön i Mexiko var ett av få ställen på jorden där ett asteroid- nedslag kunde leda till dinosauriernas död.

Brinnande olja och gas från underjorden skickade upp tonvis med sot i atmosfären när en asteroid kraschade in i Yucatánhalvön för 66 miljoner år sedan.

Sotet från den 180 kilometer breda kratern medförde stora klimatförändringar, som enligt forskarna dödade dinosaurierna.

Nu har forskare vid Tohokuuniversitetet i Japan kunnat konstatera att dinosaurierna hade extrem otur – Yucatán var ett av jordens få brandfarliga områden.

Utifrån geologiska data, sannolikhetskalkyler och klimatmodeller har man simulerat motsvarande nedslag samtidigt på andra platser på jorden.

Endast 13 procent av jordens yta täckte lika brandfarlig underjord som Yucatán.

Från nedslagsplatsen i Mexiko steg sot och sulfatpartiklar upp i stratosfären – till mellan tio och 50 kilometers höjd.

Därifrån spred de sig under bara några månader med jetvindarna runt hela jorden. Solens strålar absorberades av sotpartiklarna och jorden avskärmades mot värme.

Den globala temperaturen föll mellan åtta och elva grader, och torka bröt ut.

Utan sol och vatten dog växterna ut, och näringskedjorna bröt samman.

Om asteroiden hade slagit ned på i princip vilken annan plats som helst skulle katastrofen inte ha blivit lika förödande för urtidsjättarna.

Asteroidnedslag antände enorma mängder kol och kylde ned jorden

En karta visar att bara 13 procent av jordens yta – orange och röda områden – innehöll tillräckligt med organiskt material för att leda till massutrotning: